Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Inițiere de proiecte
Inițiere de proiecte
cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe.
Publicat: 07.12.2018   

Î.M. ,, Servicii Comunal-Locative” Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe.

Prin proiectul dat, care este publicat pe site-ul primăriei mun. Orhei: www.orhei.md se propune:

- Să fie acceptă casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe aflate la evidenţa contabilă  a Î.M. ,, Servicii Comunal Locative” Orhei în sumă de 95 833,35 lei (nouăzeci şi cinci mii opt sute treizeci şi trei lei 35 bani) 

Lista mijloacelor fixe mobile (active neutilizate)

retrase din capitalul social al Î.M.,,Servicii Comunal-Locative” Orhei

aprobate pentru casare

Nr.

Denumirea mijlocului fix

Număr de inventar

Valoarea iniţială, lei

Suma amortizări calculată

Valoarea ramasă

Motivul casării

1

Autocamion Special Furgon GAZ 5314-01 OR AG 119

5

9 166,67

9166,67

0,00

Uzura fizică completă

2

Autocamion Basculantă ZIL MMZ 45021 OR AO 957

16

17 500,00

17 500,00

0,00

Uzura fizică completă

3

Autoturism Unirversal Wolkswagien Passat OR AZ 615

21

9 166,68

9166,68

0,00

Uzura fizică completă

4

Tractor T-40 OR A 596

28

24 166,67

24 166,67

0,00

Uzura fizică completă

5

Tractor T-25 OR A 598

29

13 333,33

13 333,33

0,00

Uzura fizică completă

6

Remorcă 2PTS4 OR RT 283

18

13 333,33

13 333,33

0,00

Uzura fizică completă

7

Remorcă 1PTS2 OR RT 286

17

9 166,67

9 166,67

0,00

Uzura fizică completă

 

 

Total

 

95 833,35

95 833,35

0,00

 

Necesitatea elaborări proiectului şi adoptării Deciziei privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, survine din faptul că vehicolele sunt uzate  şi după multiple reparaţii,  iar la momentul actual nu mai pot fi exploatate şi nici restaurate.

Conform raportului de expertiză nr. 0410875 din 13.11.2018, s-a constat că vehicolele au gradul de uzură de la 80% pînă la 95%.

Luîndu-se în consideraţie că perioada de exploatare a acestor vechicole fiind de 6-8 ani, după care necesită reparaţie capitală şi avînd în vedere perioadele durabile de funcţionare utilă nu pot fi mai mult de 2 ori, rezultă că aceste vehicole nu pot fi reparate capital.

În cazul în care va fi adoptat proiectul de deciziei propus, Î.M. ,, Servicii Comunal Locative” Orhei, va veni cu rugămintea către Consiliul municipal Orhei de a-i permite comercializarea fierul uzat.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Î.M. ,, Servicii Comunal-Locative Orhei situată pe adresa: mun. Orhei, str. Renaşteri Naţionale, nr. 18, sau e-mail : scl-anticamera@mail.ru

.

Executor: Panfil Igor, juristconsult. Tel. 0235-2-02-83, e-mail : scl-anticamera@mail.ru

 

Termen de prezentare a propunerilor – 15.12.2018.

 Alte Inițiere de proiecte

Publicat: 17.05.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei Cu privire la crearea pieței industriale S.A. ” COMFORT Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea aprobarea Condițiilor de acces pe proprietatea publică aflată în administrarea (gestiunea) Primăriei municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea bunului imobil expus licitației cu strigare. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2019   
Întreprinderea Municipală ,, Servicii Comunal-Locative” Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei cu privire la comercializarea activelor neutilizate cu expunerea la licitaţie. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.04.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei Cu privire la crearea pieței industriale SC ” GIACOMO FONTANA” SRL Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc Orhei nr.8.8 din 08.10.2015. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2019   
Întreprinderea Municipală ”Orhei Transport” anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier contra cost în trafic interraional pe ruta Orhei ( Gara de Nord) – Chișinău ( Gara de Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: 29.03.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei cu privire la transmiterea blocului locativ, inclusiv subsolul, și a terenului aferent în proprietatea proprietarilor de apartamente și încăperi nelocative. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliilor de administrație al ÎM și Regulamentului Comisiilor de cenzori al ÎM Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Orhei nr.14.16 din 26.12.2018 Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei Cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2019   
Întreprinderea Municipală ,, Servicii Comunal-Locative” Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Statutului Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei . Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea bunului imobil expus licitației cu strigare. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.02.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de deciziei a Consiliului mun. Orhei cu privire la retragerea din gestiunea economică a Î.M.,,SCL’’ Orhei a blocului locativ, inlusiv o parte din subsol. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2019   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 8.12 din 03.10.2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2019   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei cu privire la coordonarea tarifelor de cazare pentru un pat/loc în Î.M. Hotelul “CODRU”. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.01.2019   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei cu privire la coordonarea organigramei, statelor de personal și schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale ORHEIPROIECT. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.01.2019   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei cu privire la aprobarea statutului Î.M.”Orheiproiect” în redacție nouă. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2018   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de către Întreprinderea Municipală ORHEIPROIECT Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2018   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Municipal nr.12.7 din 07.12.2018 Citeşte mai mult...

1 - 20 din 43

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 17 mai 2019
© 2019 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: --63052   Total ieri:    Total azi: --