Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la aprobarea Comisiei pentru alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
Publicat: 11.02.2020   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază, începând cu data de 10.02.2020, consultarea publică a proiectului de decizie " Cu privire la aprobarea Comisiei pentru alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă ".

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca fiind parte componentă a Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului municipal Orhei.

 

În temeiul art.18, art.20 și art.41 al Legii nr.100 din 22.12.2017 "Cu privire la actele normative"; art.14 (2) lit.n1) și art.19 alin.(4) și (7) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.19 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanțele publice locale"; art.8-13 și art.15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008;  Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităților administrației publice locale și utilizarea mijloacelor acestora nr.1427 din 22.12.2004, se propune:

spre aprobare  componența nominală a Comisiei pentru alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului municipal Orhei de pe lângă autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, conform anexei la prezenta decizie.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 25.02.2020 la adresa electronică: negru_natalia@mail.ru, sau la nr.de telefon 023520378.

 

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea  componenței nominale a Comisiei pentru alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului municipal Orhei de pe lângă autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei este disponibil pe pagina web oficială primăria@orhei.md sau la sediul primăriei municipiului Orhei, situată pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 160, etajul II, biroul 4.

 

Documente ataşate
docx, 14 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 17.03.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 17.03.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea subzonei funcționale a terenului din str. C. Negruzzi, nr. 74/4. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.03.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 17.03.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea subzonei funcționale a terenului din str. C. Negruzzi, nr. 91. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.03.2020