Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Î.M. OrheiProiect
Întreprinderea Municipală „Orhei Proiect”


 

Manager: Cazacliu Tatiana  (CV)

 

Date de contact:

mun.Orhei,  str.Vasile Mahu, 160, bir.311, et.3
Tel: 0 (235) 21 407, mob: 079574469
E-mail: orheiproiect@orhei.md

Întreprinderea îşi desfăşoara activitatea în baza statutului, licenţei seria AMMII nr. 043061 din 19.06.2012 şi îşi asigură autofinanţarea proceselor de producţie în baza principiilor autogestiunii complete.

 

Genuri de activitate:

  1. Proiectarea construcţiilor civile şi de producere, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare (cu excepţia instalaţiilor de gaze), reconstrucţii;
  2. Executarea proiectelor urbanistice şi amenajarea teritoriului;
  3. Elaborarea devizelor de cheltuieli, reconstrucţii, restaurarea obiectelor cu destinaţie locativă, de producere, monumentelor de istorie şi cultură;
  4. Colectarea datelor de bază pentru proiectarea obiectelor.

 

Rechizite bancare:
c/f 1003606150372
c/d 2224807192
B.C. „Victoriabank” SA
Filiala nr.7 Orhei
c/b VICBMD2X836

 

Date istorice:

          Începutul activitatăţii Întreprinderii se referă încă la perioada sovietică ( sfîrşitul anilor -70, al secolului XX), pe atunci purta denumirea de: Grup de producere şi proiectare de pe lîngă arhitectul-şef al or.Orhei.
Activitatea postsovietică a Întreprinderii s-a început cu emiterea Hotărîrii Primăriei or.Orhei, cu nr.11.8 din 12.11.1992 „ Cu privire la înfiinţarea biroului de producere şi proiectare al arhitectului-şef al or.Orhei” în scopul perfecţionării organizării activităţii grupului de producere şi proiectare, asigurării unei gestiuni mai eficace cu organele de Stat şi organele Administraţiei locale în baza HG RM din 25.12.1990, nr.479, şi a Departamentului de Stat pentru Arhitectură din 26.02.1992, nr.3.
Sarcinile de bază al Biroului au fost următoarele:

  1. Realizarea în ramurile competenţei sale a politicii tehnice de Stat în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
  2. Asigurarea activităţii organelor autoadministrării locale în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
  3. Elaborarea operativă a lucrărilor de proiectare, conform comenzilor a organizaţiilor şi persoanelor fizice.

În baza celor menţionate mai sus, a fost înfiinţată : Întreprinderea de Stat „Biroul de producere şi proiectare al arhitectului-şef al or.Orhei”
În anul 2001, cu data de 30.05, la Camera Înregistrării de Stat, s-au înregistrat modificări şi completări la documentele de constituire ale Întreprinderii şi din ziua aceasta Întreprinderea a început să se numească: Î.S. „Biroul de proiectare „Orheiproiect”
Sarcinile şi domeniul de activitate al Întreprinderii nu s-au schimbat. Colectivul de angajaţi, în Întreprindere, au variat de la 4, pînă la 18 lucrători. Toţi angajaţii au fost specialişti în domeniul arhitecturii, construcţiilor, cadastrului, cu studii medii şi superioare.
În anul 2008, prin Decizia cu nr.9.4 din 27.12.2007, Î.S. „Biroul de proiectare Orheiproiect”, a fost reorganizat în: Întreprindere Municipală „Orheiproiect”
În prezent Î.M. „Orheiproiect” prestează servicii de proiectare conform normelor în vigoare, calitativ şi în termen cu preţuri acesibile.
1. Proiectarea construcţiilor civile cuprinde:
- case de locuit individuale, cu regim de înălţime S+P+E+M;
- anexe gospodăreşti, garaje;
2. Proiectarea construcţiilor comerciale şi de producere cuprinde:
- centre comerciale, centre autoservicii, brutării,frigidere pentru păstrarea fructelor etc., pavilioane comerciale, chioşcuri;
3. Proiectarea reţelelor tehnico-edilitare:
- alimentarea cu energie electrică (reţele exterioare şi interioare);
- alimentare cu apă şi canalizare (reţele exterioare şi interioare);
- alimentare cu încălzire şi ventilare.

Toţi specialiştii angajaţi sînt cu studii superioare universitare, majoritatea lor fiind atestaţi şi certificaţi în domeniu.

 

Statutul Î.M. „OrheiProiect” în redacție nouă

Documente ataşate
pdf, 5 MB


Prima pagină  »  Î.M. OrheiProiect

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Luni, 25 septembrie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64015   Total ieri: 739   Total azi: 963