Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Noutăți
Noutăți
Istoria Orheiului în 100 rânduri. De la strada Nobilimii la strada Vasile Mahu
Publicat: 28.07.2014   

Muzeul de Istorie şi Etnografie Orhei lansează rubrica ISTORIA ORHEIULUI ÎN 100 RÂNDURI prin care vom povesti despre istoria de aur a oraşului de pe Răut, despre personalităţile marcante ale ţinutului de pe Răut şi Ivanos şi, desigur, vom aborda istoria străzilor oraşului Orhei.

Totodată, apelăm la oamenii de bună credinţă din Orhei să ne susţină nobila intenţie, descriind istorioare despre viaţa oraşului de odinioară şi de la începutul mileniului III. Vom fi bucuroşi să ne vizitaţi Muzeul de Istorie şi Etnografie şi, desigur, să ne bucuraţi şi cu noi donaţii fie de carte, manuscrise importante, fotografii de epocă, veşminte de cult şi  obiecte personale care au aparţinut unor oameni importanţi din oraşul şi ţinutul Orhei.

Orhei:   de la strada Nobilimii la strada Vasile Mahu

Târgul Orheiului, acest târg micşor, dar frumos şi îmbelşugat, cu toate cele necesare vieţii omeneşti. Hrană îndestulătoare îi procură lacul  din apropiere, lung de 6 mile şi lat de 2 mile, format din râurile Răut şi Cula. În centru, lacul are o insulă mică…odinioară împodobită cu vii alese şi cu roadele de tot felul.¨(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 16).

Într-adevăr, câtă dreptate are Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei, savant şi scriitor cu renume mondial. De aceea vom începe descrierea istoriei oraşului Orhei cu una dintre cele mai importante  străzi – strada Vasile Mahu.

Încă de la Vasile Vodă al Moldovei, care veniseră la Orheiu de pe Răut şi de sub poalele dealului Ivanos nu numai să facă cunoştinţă cu  viitoarea  „reşedinţă de vară domnească”, ci  să se convingă că sfetnicii i-au ales un loc pe potrivă de reşedinţă aici, în acest crâng de codru. Mai ales că  jur-împrejur era o verdeaţă  ca-n poveste şi un loc dat de Dumnezeu.

O dezvoltare sigură şi prosperă a avut oraşul şi târgul Orhei în vremea domnitorului Vasile Lupu. Principala realizare a domnitorului Vasile Vodă Lupu constituie Catedrala Sfântul Dumitru din Orhei, care este cartea de vizită a urbei. Realizată în piatră şi în stil triconic, pe Placa de pe clădire şi astăzi citim: „Cu voia Tatălui şi săvârșirea Fiului şi a Sfântului Duh a început şi a ridicat această biserică în numele Sfântului Dimitrie, făcător de minuni, Io Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, şi  doamna Teodosia şi copilul lor Ioan”.

Domnitorul Moldovei Vasile Lupu într-atât a îndrăgit Orheiul, încât insula dintre cele două poduri din lemn ce desparte Răutul a fost dăruită doamnei sale Ruxanda, fondând Slobozia Doamnei, despre care călătorul Paul de Alep scria: Orheiul este ca un târg mare de pe acel iaz... reşedinţa unui episcop, cu străzi pavate din trunchiuri de copaci, şi podurile clădite odinioară de Vasile voievod”(vezi, Călători streini despre Ţările Române, vol. IV, p. 153). Din porunca domnitorului este refăcut iazul târgului, sunt construite noi poduri, refăcute străzi şi înfiinţată suburbia Slobozia Doamnei. În acea vreme străzile erau pavate cu trunchiuri de copaci şi era, pe bună dreptate,  consfinţită „ reşedinţa de vară a domnitorului”.

Datorită înfăţişării atractive, oraşul Orhei din vremea domnitorului Vasile Lupu era un târg înfloritor. Nu în zadar, sfetnicii şi oaspeţii urbei l-au botezat oraşul de reşedinţă a domnitorului.

O confirmare concludentă că domnitorul Moldovei Vasile Lupu nu rareori venea la  „reşedinţa de vară” este şi expunerea scriitorului Ion Nestor, care în Istoria Basarabiei, scrie: „În anul 1672, Vasile-Vodă petrecu un timp oarecare la Orheiu, unde zidi Biserica Sf. Dumitru”,  amintindu-se şi de o altă călătorie la Orhei a lui Vodă Lupu, fiind notată de Toader Nacul, vornicul de Câmpulung, care la 8 noiembrie 1646, scrie bistriţenilor, spunându-le, între altele, că „Măria Sa Vodă au purcesu la Orheiu, din Gioi (5 nov.), să vadă nişte hieliaşte”(vezi, V. Golub, Biserica Sf. Dumitru, Orhei, pag. 8). Scriitorul şi ziaristul Gheorghe Asachi avea să adauge la portretul domnitorului Vasile Lupu următoarea: „Binecuvântat să fie numele lui Vasile voievod, carile prin fundaţia mănăstirelor, rechemarea limbei române prin biserici şi în politică, prin urzirea academiei de învăţătură au întemeiat evlavia şi naţionalitatea, şi prin dănuire de averi asigurând cu ajutorul acelor săraci, au meritat cununa nemuririi şi, ca un părinte a Patriei, recunoştinţa strănepoţilor”.

Astfel, Domnitorul Vasile Lupu a croit drum principal de la catedrala Sf. Dumitru spre  partea stângă a  Dealului de granit Ivanos (de la numele râuşorului dat) deoarece era în faţa unei privelişti încântătoare. Pe de o parte – Dealul priporos din stânci multiseculare, iar pe stânga lui -  un teren drept cu margini puţin accidentate. Astfel, de la Catedrala Sf. Dumitru spre strada principală a fost  trasată o stradă pavată cu trunchiuri de copaci.

Altă etapă de înflorire a urbei şi, desigur, a străzii principale a avut loc în epoca de aur a nobilului, preşedintelui Upravei Zemstvei Orhei, apoi preşedintele Upravei Zemstvei Guberniei Basarabia, nobilul orheian Alexandru Cotruţă. Fiind câţiva ani preşedintele Upravei Orhei, Al. Cotruţă şi-a adus aportul considerabil la construcția celor mai importante edificii de pe strada Nobilimii. Numire deloc întâmplătoare. Deoarece pe această stradă de la poalele Dealului stâncos Ivanos locuiau nobilii Orheiului şi ai Basarabiei. Cu concursul lui Al. Cotruţă pe strada Nobilimii au apărut edificii importante ca sediul Upravei Zemstvei Orhei, clădiri ale oamenilor înstăriţi. Datorită insistenţei nobilului Al. Cotruţă a fost înverzite piscurile priporoase ale Dealului Ivanos, creându-se un parc important de odihnă, care peste ani poartă numele Parcul Ivanos. Distinsul om politic şi de stat Ion Pelivan consemna:” Zemstva Basarabiei a avut „veacul său de aur”. Aceasta a fost vremea când în fruntea zemstvei stătea Alexandru Matei Cotruţă, şeful Partidului „Basarabia Tânără”.

Trecând la conducerea Guberniei Basarabia nobilul orheian Al. Matei Cotruţă, desigur, n-a dat uitării plaiul orheian. Datorită insistenţei sale, au fost propuse importante proiecte de construcţie, reconstrucţie şi dezvoltare a oraşului de pe Răut.

Între anii 1900-1918 strada a avut un nou nume - cel al ţarului rus Aleksandru. În perioada 1918-1944 – Bulevardul Unirii care cuprindea străzile: Negruzzi, Al. Săndulescu, General Bertelot, Tudor Vladimirescu, Pasajul Armenesc. Bulevardul Unirii a cunoscut  schimbări esenţiale în perioada României Întregite, când la 25 martie 1918, fiind prezenţi, în Sala cu Coloane a Upravei Zemstvei Orhei, deputaţii au votat Unirea Basarabiei cu România. Deci, în perioada interbelică pe Bulevardul Unirii au apărut sediile Camerei Agricole, Cooperativei de Consum „Unirea”, Camerei de Comerţ şi Industrie, Federala Băncii Populare (în actualul sediu al Restaurantului „Primăvara”), Şcoala Normală „Al. Ioan Cuza”, Liceul de băieţi „Vasile Lupu”, Liceul de fete „Maria Doamna”, Liceul Industrial de băieţi, sediul Primăriei oraşului, Staţia Electrică etc. În anii 1944-1991 strada a purtat numele „Karl Marx”. În prezent poartă numele distinsului om de stat şi politic, ilustrului pedagog Vasile Mahu, directorul Liceului de băieţi „Vasile Lupu”, primarul oraşului Orhei (1938-1940).

În perioada interbelică 1918-1944 Bulevardul Unirii a devenit cel mai important în oraşul Orhei. Se distingea semnificativ în faţa Bulevardelor Regele Ferdinand I, Ioan G. Duca. O semnificativă dezvoltare  a constituito  replanificare  însemnată a Parcului Ivanos. Astfel, între anii 1933-1937 în parc s-a plantat o alee  în serpentină la urcarea pantei pe Dealul Ivanos, s-au constrit scările (suma de 96.879 lei),  s-au plantat 9000 de arbori,  s-a curăţit albia râuşorului Ivanos. S-a construit puntea  pentru care s-au cheltuit 10.000 lei, iar la finele Bulevardului Unirii s-a înălţat, în anul 1937, monumentul de bronz al domnitorului Moldovei Vasile Lupu şi Casa profesorilor şi învăţătorilor din judeţul Orhei (vezi, Darea de seamă asupra realizăriolor în anii 1933-1937. Prefectura or. Orhei, pag. 174).

Andrei CALCEA,

directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Orhei

 


Accesări: 7553

Alte Noutăți

Publicat: 28.05.2020   
Accesări: 61
На участке от улицы Василе Лупу до Алеку Донич - на выезде из Оргеева в сторону Резины, в направлении «ОрхейЛэнда» и парка «Орхей» - пройдут масштабные ремонтно-восстановительные работы. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.05.2020   
Accesări: 116
Tronsonul de drum din strada Vasile Lupu până la Alecu Donici – ieșirea din mun. Orhei spre Rezina, pe direcția „OrheiLand” și parcul „Orhei” – va fi supus unor ample lucrări de renovare și amenajare. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2020   
Accesări: 385
Un nou sezon de vară la „OrheiLand”, unde pregătirile și lucrările de amenajare sunt pe ultima sută de metri. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2020   
Accesări: 255
Alte 39 de familii din Orhei au primit indemnizații de 7 mii și 10 mii de lei la nașterea copiilor, în cadrul programului „Capitalul matern”. Amintim că în luna februarie a.c., 64 de familii au beneficiat de asemenea indemnizații. De lansarea, în 2015, a programului „Capitalul matern” de către fostul primar al orașului, Ilan Șor, peste 2500 de familii au beneficiat de indemnizații. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2020   
Accesări: 537
La Orhei a fost dat startul unor ample lucrări de renovare și modernizare a infrastructurii rutiere. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2020   
Accesări: 393
Încă 20 de familii din mun. Orhei, care au revenit recent din străinătate și care au decis să rămână în patrie, au obținut statut de revenit în cadrul programului „Casa mea e Moldova”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2020   
Accesări: 610
Mai mulți locuitori ai mun. Orhei au cerut azi, 8 mai, demisia lui Nicolae Cortac, șeful Inspectoratului de Poliție Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2020   
Accesări: 402
Autoritățile raionului Orhei au criticat dur inacțiunile guvernării în contextul secetei cumplite cu care se confruntă țara. Acestea pot fi considerate o infracțiune penală, deoarece este pusă în pericol securitatea alimentară a țării. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2020   
Accesări: 680
Câteva zeci de locuitori din cartierul Lupoaica al mun. Orhei, au blocat, astăzi, pentru câteva ore, străzile Cupcea și Serghei Lazo din localitate Citeşte mai mult...
Publicat: 28.04.2020   
Accesări: 816
Autoritățile raionului Orhei au anunțat că, începând cu 28 aprilie, și-a reluat activitatea transportul public de pasageri. Prestatorii sunt obligați însă să se conformeze unor norme sanitare, iar unele rute vor fi operaționale în baza unui orar special. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.04.2020   
Accesări: 423
11 familii care au revenit recent din străinătate și care au decis să rămână în patrie au devenit beneficiari ai programului „Casa mea e Moldova”, implementat în mun. Orhei din 2017 la inițiativa lui Ilan Șor. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.04.2020   
Accesări: 148
Comisia pentru situații Excepționale a raionului Orhei a decis reluarea transportului public de pasageri, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de raion – începând cu data de 28 aprilie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2020   
Accesări: 213
An de an, noaptea Paștele ne aduce lumină și bucurie sfântă în viața noastră pe care o împărtășim cu toții: în familie și comunitate, cu rudele și prietenii, cu cei de aproape și cei de mai departe. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2020   
Accesări: 856
150 de persoane au beneficiat de ajutoare financiare unice acordate în baza unui program inițiat de primarul de onoare al mun. Orhei. Banii au fost distribuiți beneficiarilor de către angajații Primăriei, inclusiv de primarul și toți viceprimarii de Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.04.2020   
Accesări: 310
În conformitate cu punctele 17, 18 din Decizia nr.15 din 08.04.2020 Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, pe perioada "Stării de Urgență" , se permite comerțul ambulant cu produse agricole vegetale de producție proprie în perimetrul municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.04.2020   
Accesări: 264
Urmare a mai multor solicitări parvenite de la consumatori și operatorii serviciilor reglementate de ANRE cu referire la modalitatea determinării consumului estimativ de energie electrică la emiterea facturilor pe perioada stării de urgență, Agenția vine cu clarificări suplimentare. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.04.2020   
Accesări: 630
Primele 30 de solicitări pentru cazarea gratuită în hotelul municipal „Codru” a lucrătorilor medicali, care muncesc la Spitalul Raional Orhei, au fost deja făcute, iar instituția hotelieră este pregătită să ofere 55 de locuri pentru găzduirea medicilor. Mai mult, timp de o săptămână, o companie locală s-a angajat să asigure cu hrană de trei ori pe zi lucrătorii medicali angajați în lupta cu noul coronavirus. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2020   
Accesări: 1955
Spitalul Raional Orhei primește de astăzi, 1 aprilie, pacienți în contextul cazurilor de Covid-19.Lucrătorii medicali din orașul Orhei și alte localități, care vor lucra la instituția spitalicească, pot beneficia de cazare gratuită la un hotel din localitate, potrivit unei inițiative a lui Ilan Șor, liderul Partidului „ȘOR”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.03.2020   
Accesări: 1214
Autoritățile de la Orhei au anunțat că au fost făcute primele achiziții de echipamente și utilități medicale, în valoare de circa 250 de mii de lei, din donația de 1 milion de lei făcută, recent, de Fundația de caritate „Miron Șor” pentru stoparea răspândirii noului Coronavirus în raionul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.03.2020   
Accesări: 183
Pe perioada stării de urgență, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), interzice titularilor de licențe reglementați de Agenție să sisteze (prin deconectare) furnizarea serviciilor prestate și să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale sau apă potabilă consumată, cu excepția situațiilor când deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 997

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 01 ianuarie 1970
© 2020 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63562   Total ieri: 594   Total azi: 510