Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Notificarea activităților de comerț
Notificarea activităților de comerț

 

1

Scopul serviciului public:

Crearea cadrului juridic corespunzător desfăşurării  activităţilor de comerţ prin dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor comerciale în condiţiile respectării liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. Notificarea privind inițierea activității comerciale este un act administrativ individual ce atestă dreptul  de a desfăşura activitatea în unitatea comercială şi/sau de prestări servicii în locul (terenul, localul, incinta) stabilit, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de notificare prevăzute de legislaţie.

2

 

Organul emitent.

Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului.

Datele de contact si programul de lucru:

Primăria mun. Orhei, et.2, bir. 1.

Specialist Reglementare Probleme de Comerţ,

Chirilovici Margareta

Tel: 079990461

Programul de lucru: Luni – Vineri, 08:00 – 17:00

3

 

 

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului:

 

 1. Cerere tipizată;
 1. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali sau, după caz, copia buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător – în toate cazurile;
 1. Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
 1. Autorizaţia sanitară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
 1. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
 1. Copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, copia de pe decizia consiliului local de creare a pieţei şi planul general al pieței coordonat în modul stabilit – în cazul pieţelor;
 1. Schema de amplasare eliberată de către Primărie – în cazul  notificării activității din  gherete și unități de comerț ambulant amplasate în afara piețelor autorizate. În cazul amplasării gheretelor și unităților de comerț ambulant în piețe – schema de amplasare a unității comerciale eliberată de  administrația piețelor.  Pentru secțiile comerciale din centrele comerciale – se prezintă schema amplasării unității comerciale, eliberată de  administrația  centrului comercial;
 1. Extrasul din Registrul bunurilor imobile și/sau documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie nelocativă și/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobilului sau procesul verbal de recepție finală a obiectivului (în cazul pavilioanelor); 
 1. Contractul de furnizare a serviciului public de evacuare a gunoiului și deșeurilor;
 1. Contractul  de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a consumatorului noncasnic;
 1. Copia bonului de  plată de notificare în mărime de 100 de lei.

4

Rechizitele bancare:

Denumirea beneficiarului: Primăria municipiului Orhei

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finantelor – Trezoreria Regională Centru

Adresa Băncii: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 44

Adresa juridica: mun. Orhei, str. V. Mahu 160

Cod fiscal: 1007601008007

BIC: TREZMD2X

Cont de decontare: 226605

Cod IBAN: MD17TRPDAC142310A10933AA

”Notificarea privind inițierea activității  de comerț”

Temei: Legea nr. 231 din 23.09.2010, cu privire la comerțul interior, art. 14, alin. 6   

5

Recepționarea notificării:

Autoritatea administraţiei publice locale refuză recepţionarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile de la depunerea notificării.

 

Documente ataşate
pdf, 28 MB
pdf, 6 MB
pdf, 1 MB


Prima pagină  »  Notificarea activităților de comerț

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 25 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 67388   Total ieri: 4096   Total azi: 4336