Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Eliberare autorizații
Eliberare autorizații
Autorizaţia de desfiinţare

 

1

Scopul serviciului public:

Autorizaţia de desființare este un act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări.

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact și programul de lucru:

Primăria Orhei, str. V.Mahu, 160

Maevschi Oleg, arhitect șef, et.2, b.8, tel. 0235 21332

 

Semihova Tatiana,

Creizan Gheorghe,

Stegarescu Ion,

Rusu Alexandru,

Specialiști principali, et.2, b.9, tel. 0235 21332

 

Programul de primire a cetățenilor:

Marți de la 9:00- 12:00, Joi 13:00-16:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului:

  1. Cerere tipizată (actele anexate se prezintă în original şi în copii):
  2. Proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare;
  3. Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
  4. Expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;
  5. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului.
  6. Avizul pozitiv al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

*În cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție a drumului public, emitentul va solicita de la administratorul drumului acordul de desfiinţare, care se eliberează în condiţiile Legii drumurilor nr.509/1995.

4

Termenele obţinerii serviciului:

20 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

5

Plata pentru emiterea Autorizațiilor în bugetul local de nivelul I:

Suma: 100 lei

Denumirea beneficiarului: Primăria municipiului Orhei

Beneficiar: MF – TR Centru Primăria municipiului Orhei

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Centru

Codul Băncii: TREZMD2X

Adresa juridică: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160

Cod fiscal: 1007601008007

Codul IBAN: MD87TRGDAC14221564010000


Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție

Documente ataşate
pdf, 164 KB

Accesări: 3833

Alte Eliberare autorizații

Accesări: 7425
Accesări: 5010
Accesări: 5424
Accesări: 4924

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 01 iunie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63254   Total ieri: 815   Total azi: 202