Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 23.04.2021   

În conformitate cu art.10, art.118 -121, art. 126-128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, în temeiul art. 16-18, art.26, 29, 32 şi 39 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE, Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 29.04.2021, la orele 17:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei;        

Raportor: Anastasia ŢURCAN, Valerian CRISTEA, viceprimari ai municipiului Orhei;

2. Cu privire la aprobarea personalului suplimentar;

Raportor: Anastasia ŢURCAN, Cristina COJOCARI, Valerian CRISTEA viceprimari ai municipiului Orhei;

3. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr.5.3.1 din 07.06.2016;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

4. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr 5.3.3 din 07.06.2016;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

5. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.8.20.1 din 17.07.2020;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

6. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.10.6 din 13.10.2017;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr.3.3 din 22.04.2016;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

8. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.12.7 din 03.09.2020;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

9. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.3.20 din25.03.2021;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

10. Cu privire la retragerea terenului din administrare- 2 proiecte;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

11. Cu privire la declararea terenului proprietate publică domeniul privat- 3 proiecte;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

12. Cu privire la aprobarea suprafeței și modificarea hotarelor terenului- 2 proiecte;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

13. Cu privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitației cu strigare;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

14. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din ,,încăpere locativă” în ,,încăpere nelocativă”;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

15. Cu privire la aprobarea executării lucrărilor și alocarea mijloacelor bănești;

Raportor: Anastasia ŢURCAN, viceprimar al municipiului Orhei, Vitalie CARP, director general interimar, ,,Regia Apă-Canal” Orhei SA;

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor;

Raportor: Grigore MÎRA, specialist principal;

17. Cu privire la aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public;

Raportor: Grigore MÎRA, specialist principal;

18. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului aferent casei de locuit și vânzarea porțiunii de teren supranormă;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

19. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit;

Raportor: Cristina COJOCARI, viceprimar al municipiului Orhei;

20. Cu privire la modificarea deciziei nr.18.11 din 10.12.2020;

Raportor: Anastasia ŢURCAN, viceprimar al municipiului Orhei;

21. Cu privire la acordarea scutirii fiscale;

Raportor: Anastasia ŢURCAN, viceprimar al municipiului Orhei;

Documente ataşate
pdf, 132 KB


Alte Anunțuri

Publicat: 18.04.2024   
Accesări: 34
Campania de salubrizare a municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2024   
Accesări: 29
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.04.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 145
Cu privire la ridicarea la cota străzii al capacelor din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 149
Cu privire la reabilitarea infrastructurii rutiere din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 161
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.04.2024, în intervalul de timp 08:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 09.04.2024   
Accesări: 203
Sistarea livrării energiei termice în sezonul de încălzire 2023-2024 în municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2024   
Accesări: 268
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.164 din 04.04.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor de marcare a Zilei comemorării a 80 ani de la eliberarea orașului Orhei de sub ocupația fascistă, Citeşte mai mult...
Publicat: 03.04.2024   
Accesări: 351
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 29.03.2024   
Accesări: 239
S.A. Regia Apă Canal - Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2024   
Accesări: 286
SRL „Orhei-gaz”, aduce la cunoştinţă despre necesitatea respectării prevederilor conform Regulamentului privind zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aprobat prin HG nr. 1104 din 14.XI.2018, întru excluderea deteriorării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecţie: Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2024   
Accesări: 328
Stimaţi conducători, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI în calitate de autoritate de administrare publică în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 93/2007, Legii cu privire la protecţia civilă nr. 271/1994 şi Legii privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267/1994, a analizat riscurile de producere a cazurilor de ardere a vegetaţiei uscate şi la poligoanele de deşeuri şi a stabilit următoarele. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.03.2024   
Accesări: 315
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.03.2024, în intervalul de timp 09:00-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Accesări: 302
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.03.2024, în intervalul de timp 08:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Accesări: 321
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 18.03.2024, în intervalul de timp 08:45-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 14.03.2024   
Accesări: 315
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.03.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2024   
Accesări: 523
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2024   
Accesări: 392
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.108 din 27.02.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor culturale organizate în cadrul decadei "Mărțișor 2024”, în piața CRC "A. Suruceanu", Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2024   
Accesări: 370
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 29.02.2024, în intervalul de timp 10:00-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Accesări: 377
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Accesări: 370
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.97 din 21.02.2024, având în vedere necesitatea executării lucrărilor publice de gospodărie comunală de către operatorul specializat Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative" Orhei, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 734

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 19 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64556   Total ieri: 2225   Total azi: 1504