Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Eliberare certificate
Eliberare certificate
Certificat de Urbanism pentru proiectare

 

1

Scopul serviciului public:

Certificatul de urbanism pentru proiectare este un act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact și programul de lucru:

Primăria Orhei, str. V.Mahu, 160

Maevschi Oleg, arhitect șef, et.2, b.8, tel. 0235 21332

 

Semihova Tatiana,

Creizan Gheorghe,

Stegarescu Ion,

Rusu Alexandru,

Specialiști principali, et.2, b.9, tel. 0235 21332

 

Programul de primire a cetățenilor:

Marți de la 9:00- 12:00, Joi 13:00-16:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului:

  1. Cerere tipizată (actele anexate se prezintă în original şi în copii):
  2. Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
  3. Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi.

4

Termenele obţinerii serviciului:

30 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

5

Plata pentru emiterea Certificatelor în bugetul local de nivelul I:

Suma: 50 lei

Denumirea beneficiarului: Primăria municipiului Orhei

Beneficiar: MF – TR Centru Primăria municipiului Orhei

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Centru

Codul Băncii: TREZMD2X

Adresa juridică: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160

Cod fiscal: 1007601008007

Codul IBAN: MD87TRGDAC14221564010000

 

Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție

Documente ataşate
pdf, 178 KB

Accesări: 9756

Alte Eliberare certificate

Accesări: 12604
Accesări: 9812
Accesări: 6060
Accesări: 5484

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Sâmbătă, 22 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 65886   Total ieri: 4093   Total azi: 2834