Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Eliberare certificate
Eliberare certificate
Certificat de urbanism pentru proiectare
Publicat: 18.02.2014   

 

1

Scopul serviciului public

Certificatul de urbanism pentru proiectare este un act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.

 

Certificat de urbanism pentru proiectare este primul document eliberat de APL care serveşte drept temei începerii procedurii de construcţie.

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru.

Primăria Orhei, str. V.Mahu, 160

Beiu Marian, arhitect șef, et.2, b.8, tel. 0235 21332, 079990448,

Semihova Tatiana, serviciul arhitectură, et.2, b.9, tel. 0235 21332

 

Programul de primire a cetățenilor:

Luni de la 9:00- 12:00, Joi 9:00-12:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

  1. Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile, eliberat de către Î.S. „Cadastru”, însoţit de
  2. Planul cadastral 
  3. Planul imobilului  (ii si iii după caz)
  4. buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare/extrasul de registru (pentru persoană juridică);
  5. Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi
  6. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit (se cere si de la vecini);
  7. Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef al oraşului, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului (proiectanți, firme licențiate);
  8. Dovada privind achitarea plăţii care se va prezenta în momentul eliberării Certificatului de urbanism pentru proiectare.]
  9. Aviz de la Ministerul Culturii în cazul amplasării în preajma monumentelor incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova

4

Termenele obţinerii serviciului:

20 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

 


Accesări: 6077

Alte Eliberare certificate

Publicat: 18.02.2014   
Accesări: 8487
Publicat: 18.02.2014   
Accesări: 5442
Publicat: 18.02.2014   
Accesări: 3577
Publicat: 17.02.2014   
Accesări: 3065

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 10 iulie 2020
© 2020 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63428   Total ieri: 517   Total azi: 376