Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Eliberare certificate
Eliberare certificate
Certificat de Urbanism informativ

 

1

Scopul serviciului public:

Certificat de urbanism informativ este un act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vânzării-cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii terenului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de reconstrucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale.

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact și programul de lucru:

Primăria Orhei, str. V.Mahu, 160

Maevschi Oleg, arhitect șef, et.2, b.8, tel. 0235 21332

 

Semihova Tatiana,

Creizan Gheorghe,

Stegarescu Ion,

Rusu Alexandru,

Specialiști principali, et.2, b.9, tel. 0235 21332

 

Programul de primire a cetățenilor:

Marți de la 9:00- 12:00, Joi 13:00-16:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului:

  1. Cerere tipizată (actele anexate se prezintă în original şi în copii):
  2. Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică).

*În caz de litigii patrimoniale, pot fi solicitate documente specifice cazului dat.

*Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism informativ.

4

Termenele obţinerii serviciului:

20 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

5

Plata pentru emiterea Certificatelor în bugetul local de nivelul I:

Suma: 50 lei

Denumirea beneficiarului: Primăria municipiului Orhei

Beneficiar: MF – TR Centru Primăria municipiului Orhei

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Centru

Codul Băncii: TREZMD2X

Adresa juridică: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160

Cod fiscal: 1007601008007

Codul IBAN: MD87TRGDAC14221564010000

 

Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție

Documente ataşate
pdf, 159 KB

Accesări: 9388

Alte Eliberare certificate

Accesări: 12203
Accesări: 9372
Accesări: 5762
Accesări: 5133

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 29 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63833   Total ieri: 1222   Total azi: 781