Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor
Publicat: 22.02.2023   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 22.02.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor”.

Scopul proiectului prenotat este asigurarea respectării normelor sanitare și aplicarea măsurilor de îmbunătățire a vegetației forestiere în municipiul Orhei.

Prevederile de bază ale proiectului:

  • Se permite tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor din spațiile verzi de pe proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Orhei, conform Actului de examinare fitosanitară a vegetației forestiere nr.46 din 13.02.2023, aprobat de către Directorul Institutului de cercetări și amenajări silvice prin comunicarea nr. 01-81/122 din 15.02.2023.
  • Se pune în sarcina ÎM ,,Servicii Comunal – Locative” Orhei să întreprindă acțiunile necesare pentru executarea prezentei decizii după obținerea actelor permisive de la organele abilitate, întru efectuarea lucrărilor de tăiere, defrișare și curățare sanitară a arborilor și arbuștilor din spațiile verzi de pe proprietatea publică a administrației publice locale a municipiului Orhei, asigurând îndeplinirea prevederilor deciziei respective.

Beneficiar al proiectului de decizie este Autoritatea Executivă a Consiliului municipal Orhei.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este: curăţarea şi defrişarea arborilor care se află într-o stare fitosanitară nesatisfăcătoare, au ramurile uscate şi cu procese de putrefacţie la tulpină sau prezintă pericol real pentru oameni.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: art.10, art.118-126 Cod administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018; art.14 lin.(2), lit.f¹), din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.1, art.9 ale Legii Republicii Moldova nr. 523-XIV din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; art.5, art.9, alin.(2), lit. a), lit. j), lit. n) ale Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art.8-13, art.15 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.7, alin.(1) al Legii nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; pct. 2.1 din Hotărîrea despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice nr.514 din 23.04.2002; pct.4.12 din Reguli și norme de construcții ale R. Moldova modificat prin ordinul Ministerului Construcțiilor și dezvoltării teritoriului nr.6 din 11.04.2008; art. 26 al Legii regnului vegetal nr.239-XVI din 08.11.2007; pct. 21 din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor din fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier aprobat prin H.G. nr.27 din 19.01.2004; Contractul nr.3 din 02.11.2018 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și a spațiilor verzi din municipiul Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 10.9 din 26.10.2018, modificat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 14.10.2 din 26.12.2018 și prelungit prin acord nr. 4/3 din 25.02.2021 aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 2.3 din 18.02.2021, în conformitate cu Actul de examinare fitosanitară a vegetației forestiere nr. 46  din 13.02.2023  eliberat de către ICAS și ca urmare a actului de evaluarea masei lemnoase prevăzute spre recoltare la lucrările de igienă selectivă pe teritoriul municipiului Orhei efectuată de Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei.      

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, până pe data de 14.03.2023, în adresa Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul instituției situată în: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18.

Documente ataşate
pdf, 18 MB
pdf, 230 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 26.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 26.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la primirea la balanță a rețelelor de apeduct și canalizare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 26.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la transmiterea în administrare și exploatare a rețelelor de apeduct și canalizare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.05.2023, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din „încăpere locativă” în „încăpere nelocativă„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 23.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la exprimarea acordului privind primirea în proprietate a bunurilor imobile”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la crearea pieței S.R.L. „VUDUMAR”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la crearea piețelor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 7.3 din 26.06.2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2023   
Primăria orașului Orhei, anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 18.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „încăperii locative” în „încăpere nelocativă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 18.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la modificarea Deciziei nr.2.25 din 03.03.2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 17.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 5.9 din 16.06.2022”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 16.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.05.2023   
Regia Apă Canal – Orhei S.A inițiază începând cu data de 05.05.2023, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Acordului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciilor regionale de aprovizionare cu apă potabili pentru raionul Orhei din 18.05.2012”. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 04.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la anularea rezultatelor licitației”. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 21.04.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 21.04.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția Primăriei orașului Orhei și radierea înscrierii dreptului de proprietate privată a UAT Orhei asupra bunului imobil“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 21.04.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la schimbarea destinației „construcției accesorii” în „construcție locativă”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 631

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 01 ianuarie 1970
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63353   Total ieri: 912   Total azi: 301