Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată
Publicat: 07.02.2024   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”.

Scopul proiectului prenotat este trasmiterea în gestiune delegată a terenului cu numărul cadastral 6401301094 situat în mun.Orhei, str-la Unirii f/n , cu suprafața de 6,9734 ha, utilizat sub cimitir.

Prevederile de bază ale proiectului:

1.Se transmite în gestiune delegată, Întreprinderii Municipale,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei, terenul cu infrastructura existentă, utilizat sub cimitir, cu numărul cadastral 6401301094, cu suprafa a totală de 6,9743 ha, situat în mun. Orhei, str-la Unirii f/n, pe un termen de până la data de 01.12.2026, pentru gestionarea și întreținerea   cimitirului.

2.Se instituie  comisia de transmitere  în gestiune delegată a terenului către Întreprinderea Municipală,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei în componența numerică și nominală de 5 persoane conform anexei la prezenta decizie.

3. Autoritatea Executivă a Consiliului municipal Orhei  va asigura înregistrarea transmiterii în evidența contabilă corespunzător prevederilor legislației în vigoare.

4.Se obligă Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei:

- să utilizeze terenul primit conform destinației indicate în punctul 1 al deciziei prezente în conformitate cu legislația în vigoare;

- să respecte normele sanitare și incendiare, conform legislației în vigoare;

5. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea prezentei decizii se determină din contul alocaţiilor bugetare planificate pentru anul 2024.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice se referă la trasmiterea în gestiune delegată Întreprinderii Municipale,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei  a terenului  cu numărul cadastral 6401301094 situat în mun.Orhei, str-la Unirii f/n , cu suprafața de 6,9734 ha, utilizat sub cimitir.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu:  art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.3 alin.(2) alin.(4), art.4, art 6 din Legea nr.1402 din 24.10.2002  serviciilor publice de gospodărie comunală; pct.1, alin.(3), pct.10, subpunct 3, lit.c), pct.13-30 din Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică; art.l4, alin. (l), (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.9, art.l0 alin.(3) din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publica a unităților administrativ-teritoriale; art.10 alin.(3), art.12 ale Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; Anexa nr.1 pct.3.3.48² din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară in sistemul bugetar; Contractul de delagare nr.68 din  23.07.2020 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a cimitirelor publice din municipiul Orhei.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, până pe data de 27.02.2024, în adresa Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegatăˮși nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul instituției situată în: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18.

Documente ataşate
pdf, 256 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 25.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.03.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.03.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 13.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „construcției cu funcții comasate” în ”construcție comercială„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiul Orhei pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 829

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 23 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64074   Total ieri: 1969   Total azi: 1022