Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 12.07.2022   

În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune,

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 15 iulie anul 2022, la orele 17:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 2) cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și numirea în funcție.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

 1. Cu privire la aprobarea organigramei Primăriei mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

 1. Cu privire la examinarea dării de seamă a activității economico-financiare a Întreprinderii Municipale “Servicii Comunal-Locative” Orhei și a Consiliului de administrație pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î. M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului Întreprinderii Municipale Pentru Achiziții, Comerț și Piețe pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î.M. Pentru Achiziții, Comerț și Piețe dl Eduard ȚEPORDEI.

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului Întreprinderii Municipale Hotelul “Codru” pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î. M. Hotelul “Codru” dl Leonid NAUC.

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului Întreprinderii Municipale “Orhei Transport” pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î. M. “Orhei Transport” dl Andrei BOSTAN.             

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a Directorului General Interimar al S.A. Regia Apă Canal – Orhei pentru anul 2021.

RAPORTOR: Directorului General Interimar al S.A. Regia Apă Canal – Orhei dl Vitalie CARP.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 10.12.2021.

RAPORTORI: specialist principal Olga ZRUREANU, viceprimarul Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Valentina DONȚU, viceprimarul Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4.20 din 07.06.2022.

RAPORTORI: specialist principal Iana ROGOJA, viceprimarul Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei nr.5.11.2 din 07.06.2016.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.7.9 din 30.08.2019.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitației cu strigare.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la executarea încheierii nr.056-1094/2021 din partea Biroului Executorului Judecătoresc Bănărescu Anatolie privind primirea, intentarea dosarului de executare din 15.03.2021.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă, în total 4 proeicte:

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. 1 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă;
 2. 2 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă;
 3. 3 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă;
 4. 4 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă.
 1. Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă, în total 4 proiecte:

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

18.1 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

18.2 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

18.3 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

18.4 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

      19. Cu privire la schimbarea destinației spațiului nelocativ în spațiu locativ.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual și delegarea împuternicirilor.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.Alte Anunțuri

Publicat: 05.10.2022   
Accesări: 30
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.359 din 04.10.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulației rutiere”, Citeşte mai mult...
Publicat: 05.10.2022   
Accesări: 20
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 06.10.2022, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 03.10.2022   
Accesări: 26
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 04.10.2022, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2022   
Accesări: 69
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2022   
Accesări: 48
Dragi locuitori ai municipiului Orhei, Vă amintim că la data de 30 iunie 2022 a expirat termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2022   
Accesări: 38
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 28.09.2022, în intervalul de timp 09:35-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.09.2022   
Accesări: 49
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.09.2022, în intervalul de timp 09:35-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2022   
Accesări: 94
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.09.2022, în intervalul de timp 09:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2022   
Accesări: 60
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, având în vedere Notificarea Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, Citeşte mai mult...
Publicat: 15.09.2022   
Accesări: 66
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.09.2022, în intervalul de timp 09:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 15.09.2022   
Accesări: 53
ÎM „Orhei Transport” angajează salariați în următoarele funcții: Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2022   
Accesări: 54
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.09.2022, în intervalul de timp 09:00-12:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.09.2022   
Accesări: 100
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 07.09.2022   
Accesări: 128
Primăria municipiului Orhei anunță despre desfășurarea consultărilor publice cu privire la aprobarea lucrărilor de reabilitare a fațadelor blocurilor locative nr-le 31 și 33 din str. Vasile Lupu. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.09.2022   
Accesări: 85
Consultări publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.09.2022   
Accesări: 81
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 06.09.2022, în intervalul de timp 08:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 01.09.2022   
Accesări: 66
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 02.09.2022, în intervalul de timp 09:15-16:33, Citeşte mai mult...
Publicat: 25.08.2022   
Accesări: 112
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 26.08.2022, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 25.08.2022   
Accesări: 90
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Viceprimarului municipiului Orhei nr.312 din 25.08.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii a circulației rutiere”, Citeşte mai mult...
Publicat: 25.08.2022   
Accesări: 78
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Viceprimarului municipiului Orhei nr.311 din 25.08.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii a circulației rutiere”, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 452

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 06 octombrie 2022
© 2022 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63892   Total ieri: 994   Total azi: 840