Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 07.11.2022   

În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune,

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 15  noiembrie 2022, ora 17:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 2) cu următoarea ordine de zi: 

1.      Cu privire la aprobarea contingentului și programul de lucru a instituțiilor preșcolare pentru elaborarea bugetului pe anul 2023.

RAPORTORI: specialist principal Olga ZRUREANU, primarul Pavel VEREJANU.

2.      Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Valentina DONȚU, viceprimarul Valerian CRISTEA.

3.      Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului de sponsorizare între Asociația Obștească ”Proiecte Sociale pentru Moldova” și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei și primirea în proprietate publică a bunurilor și serviciilor.

RAPORTORI: specialist principal Micaliuc Olga, primarul Pavel VEREJANU.

4.      Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

RAPORTORI: specialist principal Crivițchi Daniela, primarul Pavel VEREJANU.

5.      Cu privire la modificarea Deciziei nr.4.15 din 07.06.2022 pentru transmiterea în administrare și exploatare a rețelelor de apă și canalizare.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

6.      Cu privire la comercializarea activelor neutilizate cu expunerea la licitație cu reducere.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

7.      Cu privire la exprimarea prealabilă privind achiziționarea bunurilor.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

8.      Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2023.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

9.      Cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de  salubrizare/amenajare a municipiului Orhei.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

10.  Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual și delegarea împuternicirilor.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

11.  Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

12.  Cu privire la schimbarea destinației încăperii izolate nelocative în încăpere izolată locativă.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

13.  Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

14.  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil, în total 9 proiecte de decizii:

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

14.1 Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.2  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.3 Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.4  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.5  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.6  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.7  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.8  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.9  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil.

15.  Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă, în total 3 proiecte de decizii:  

RAPORTORI: specialist principal  Feodora GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

15.1 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă;

15.2  Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă;

15.3  Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă.

16.  Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și vînzarea porțiunii de teren supranormă.

RAPORTORI: specialist principal  GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

17.  Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și vînzarea porțiunii de teren supranormă.

RAPORTORI: specialist principal  GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

18.  Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat.

RAPORTORI: specialist principal  GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

19.  Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei.

RAPORTORI: specialist principal  Lilia GULIAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

20.  Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei.

RAPORTORI: specialist principal  Lilia GULIAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.Alte Anunțuri

Publicat: 22.02.2024   
Accesări: 36
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.97 din 21.02.2024, având în vedere necesitatea executării lucrărilor publice de gospodărie comunală de către operatorul specializat Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative" Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Accesări: 68
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.95 din 20.02.2024, având în vedere necesitatea executării lucrărilor publice de gospodărie comunală de către operatorul specializat Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative" Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2024   
Accesări: 85
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 19.02.2024   
Accesări: 142
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.02.2024, în intervalul de timp 09:50-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.02.2024   
Accesări: 228
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2024   
Accesări: 320
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 08.02.2024, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2024   
Accesări: 248
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 08.02.2024, în intervalul de timp 08:45-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2024   
Accesări: 275
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 07.02.2024, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.02.2024   
Accesări: 416
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Accesări: 228
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 05.02.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Accesări: 259
S.A. Regia Apă Canal - Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 31.01.2024   
Accesări: 219
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 01.02.2024, în intervalul de timp 09:50-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Accesări: 232
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 29.01.2024, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Accesări: 269
S.A. Regia Apă Canal - Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Accesări: 269
ÎM „Orhei Transport" angajează salariați la funcțiile de conducători de autobuz și mecanic. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Accesări: 579
Ești în căutarea unui loc de muncă cu condiții bune, salariu motivant? Î.M.”Servicii Comunal-Locative” Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2024   
Accesări: 286
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Accesări: 299
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.01.2024, în intervalul de timp 09:00-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2024   
Accesări: 316
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 17.01.2024, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2024   
Accesări: 335
Centrul de Dezvoltare Locală și Regională Orhei, organizează la data de 19.01.2024 ora 14:00, sala de ședință et.2 Primăria Orhei, consultări publice asupra ideilor de proiect în cadrul apelului „Satul European 2". Citeşte mai mult...

1 - 20 din 715

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 22 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63732   Total ieri: 1454   Total azi: 680