Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 07.11.2022   

În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune,

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 15  noiembrie 2022, ora 17:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 2) cu următoarea ordine de zi: 

1.      Cu privire la aprobarea contingentului și programul de lucru a instituțiilor preșcolare pentru elaborarea bugetului pe anul 2023.

RAPORTORI: specialist principal Olga ZRUREANU, primarul Pavel VEREJANU.

2.      Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Valentina DONȚU, viceprimarul Valerian CRISTEA.

3.      Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului de sponsorizare între Asociația Obștească ”Proiecte Sociale pentru Moldova” și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei și primirea în proprietate publică a bunurilor și serviciilor.

RAPORTORI: specialist principal Micaliuc Olga, primarul Pavel VEREJANU.

4.      Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

RAPORTORI: specialist principal Crivițchi Daniela, primarul Pavel VEREJANU.

5.      Cu privire la modificarea Deciziei nr.4.15 din 07.06.2022 pentru transmiterea în administrare și exploatare a rețelelor de apă și canalizare.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

6.      Cu privire la comercializarea activelor neutilizate cu expunerea la licitație cu reducere.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

7.      Cu privire la exprimarea prealabilă privind achiziționarea bunurilor.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

8.      Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2023.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

9.      Cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de  salubrizare/amenajare a municipiului Orhei.

RAPORTOR: administratorul interimar Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

10.  Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual și delegarea împuternicirilor.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

11.  Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

12.  Cu privire la schimbarea destinației încăperii izolate nelocative în încăpere izolată locativă.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

13.  Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

14.  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil, în total 9 proiecte de decizii:

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

14.1 Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.2  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.3 Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.4  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.5  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.6  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.7  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.8  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil;

14.9  Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil.

15.  Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă, în total 3 proiecte de decizii:  

RAPORTORI: specialist principal  Feodora GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

15.1 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă;

15.2  Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă;

15.3  Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lîngă casă.

16.  Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și vînzarea porțiunii de teren supranormă.

RAPORTORI: specialist principal  GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

17.  Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și vînzarea porțiunii de teren supranormă.

RAPORTORI: specialist principal  GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

18.  Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat.

RAPORTORI: specialist principal  GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

19.  Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei.

RAPORTORI: specialist principal  Lilia GULIAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

20.  Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei.

RAPORTORI: specialist principal  Lilia GULIAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.Alte Anunțuri

Publicat: 02.02.2023   
Accesări: 32
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 03.02.2023, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.01.2023   
Accesări: 61
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 30.01.2023, în intervalul de timp 13:00-16:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.01.2023   
Accesări: 55
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 30.01.2023, în intervalul de timp 10:00-13:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2023   
Accesări: 201
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 24.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.01.2023   
Accesări: 67
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2023   
Accesări: 106
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2023   
Accesări: 123
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2023   
Accesări: 164
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 17.01.2023, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2023   
Accesări: 173
Îngrijirea spațiului adiacent. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.01.2023   
Accesări: 90
Termenul obligatoriu de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este pînă la 31 martie 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.01.2023   
Accesări: 152
Începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform prevederilor Legii nr.356/2022. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.01.2023   
Accesări: 263
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 04.01.2023   
Accesări: 171
Primăria municipiului Orhei informează publicul larg că, și-a deschis un canal pe Telegram. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2022   
Accesări: 262
Începând cu 1 ianuarie 2023, gospodăriile țărănești vor fi înregistrate exclusiv de către Agenția Servicii Publice. Anterior, această competență era atribuită primăriilor, deoarece nu era dezvoltat un organ al înregistrării de stat unificat. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.12.2022   
Accesări: 144
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.12.2022   
Accesări: 108
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 26.12.2022, în intervalul de timp 11:00-14:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2022   
Accesări: 238
Stimați locuitori a municipiului Orhei, Vă aducem la cunoștință că a fost implimentat proiectul ”Ajutor financiar de urgență” de către Ministerul Muncii Protecției Sociale Citeşte mai mult...
Publicat: 08.12.2022   
Accesări: 159
Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 15.33% din incendiile care se produc în Republica Moldova la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 11.55 % ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2022   
Accesări: 184
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.467 din 06.12.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulației rutiere”, Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2022   
Accesări: 202
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin.(1), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 494

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 02 februarie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63625   Total ieri: 726   Total azi: 573