Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 02.02.2024   

În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune:

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 09 februarie anul 2024, la orele 16:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 2) cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar.

RAPORTOR: specialist principal Olga ZGUREANU

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 16.10 din 11.12.2023.

RAPORTOR: specialist principal Olga ZGUREANU

 1. Cu privire la scutirea de plată

RAPORTOR: contabil principal Silvia BEJAN.

 1. Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual.

RAPORTOR: specialist principal Natalia NEGRU.

 1. Cu privire la constatarea încetării Contractului Individual de Muncă pe perioadă determinată.

RAPORTOR: specialist principal Natalia NEGRU.

 1. Cu privire la constatarea reîncadrării la locul de muncă.

RAPORTOR: specialist principal Natalia NEGRU.

 1. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit (nr. cadastral 640140****).

RAPORTOR: specialist principal Feodora GUDIMA.

 1. Cu privire la schimbul de terenuri (nr. cadastral 640130****).

RAPORTOR: specialist principal Feodora GUDIMA.

 1. Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil (nr. cadastral 640140****).

RAPORTOR: specialist principal Oxana DUCA.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă și vânzarea porțiunii de teren supranormă (nr. cadastral 640140****).

RAPORTOR: specialist principal Feodora GUDIMA.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă și vânzarea porțiunii de teren supranormă (nr. cadastral 640140****).

RAPORTOR: specialist principal Feodora GUDIMA.

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren (nr. cadastral 640120****).

RAPORTOR: specialist principal Feodora GUDIMA.

 1. Cu privire la corectarea hotarelor terenului (nr. cadastral 640121****).

RAPORTOR: specialist principal Feodora GUDIMA.

 1. Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat (nr. cadastral 640140****).

RAPORTOR: specialist principal Feodora GUDIMA.

 1. Cu privire la încheierea contractului de comodat.

RAPORTOR: contabil principal Olga MICALIUC.

 1. Cu privire la schimbarea destinației „căsuță de vacanță” în „casă de locuit”.

RAPORTOR: specialist principal Gheorghe CREIZAN (număr cadastral 6401411.****).

 1. Cu privire la schimbarea destinației „căsuță de vacanță” în „casă de locuit” (număr cadastral 6401411.****) .

RAPORTOR: specialist principal Gheorghe CREIZAN.

 1. Cu privire la schimbarea destinației „căsuță de vacanță” în „casă de locuit” (număr cadastral 6401411.****).

RAPORTOR: specialist principal Gheorghe CREIZAN.

 1. Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (7 proiecte):

19.1 Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (număr cadastral 640141****).

RAPORTOR: specialist principal Lilia GULIAN.

19.2 Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (număr cadastral 640141****).

RAPORTOR: specialist principal Lilia GULIAN.

19.3 Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (număr cadastral 640141****).

RAPORTOR: specialist principal Lilia GULIAN.

19.4 Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (număr cadastral 640141****).

RAPORTOR: specialist principal Lilia GULIAN.

19.5 Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (număr cadastral 640141****).

RAPORTOR: specialist principal Lilia GULIAN.

19.6 Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (număr cadastral 640141****).

RAPORTOR: specialist principal Lilia GULIAN.

19.7 Cu privire la modificarea modului de folosință a lotului pomicol (număr cadastral 640141****).

RAPORTOR: specialist principal Lilia GULIAN.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr.1304/OT8-50 din 10.01.2024

RAPORTOR: specialist principal Olga ZGUREANU

 1. Cu privire la aprobarea programului de acordare a concediului de odihnă anual al viceprimarilor municipiului Orhei.

RAPORTOR: specialist principal Natalia NEGRU.

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.2.3 din 05.03.2020

RAPORTOR: specialist principal Valentina DONȚU.

 1. Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei

RAPORTOR: specialist principal Valentina DONȚU.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

RAPORTOR: specialist principal Valentina DONȚU.

Documente ataşate
pdf, 3 MB


Alte Anunțuri

Publicat: 22.04.2024   
Accesări: 34
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.04.2024, în intervalul de timp 09:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2024   
Accesări: 35
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.04.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2024   
Accesări: 103
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.04.2024-23.04.2024, în intervalul de timp 09:05-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2024   
Accesări: 114
Campania de salubrizare a municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2024   
Accesări: 118
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.04.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 206
Cu privire la ridicarea la cota străzii al capacelor din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 204
Cu privire la reabilitarea infrastructurii rutiere din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 208
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.04.2024, în intervalul de timp 08:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 09.04.2024   
Accesări: 218
Sistarea livrării energiei termice în sezonul de încălzire 2023-2024 în municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2024   
Accesări: 292
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.164 din 04.04.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor de marcare a Zilei comemorării a 80 ani de la eliberarea orașului Orhei de sub ocupația fascistă, Citeşte mai mult...
Publicat: 03.04.2024   
Accesări: 379
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 29.03.2024   
Accesări: 273
S.A. Regia Apă Canal - Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2024   
Accesări: 359
Stimaţi conducători, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI în calitate de autoritate de administrare publică în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 93/2007, Legii cu privire la protecţia civilă nr. 271/1994 şi Legii privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267/1994, a analizat riscurile de producere a cazurilor de ardere a vegetaţiei uscate şi la poligoanele de deşeuri şi a stabilit următoarele. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2024   
Accesări: 321
SRL „Orhei-gaz”, aduce la cunoştinţă despre necesitatea respectării prevederilor conform Regulamentului privind zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aprobat prin HG nr. 1104 din 14.XI.2018, întru excluderea deteriorării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecţie: Citeşte mai mult...
Publicat: 20.03.2024   
Accesări: 349
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.03.2024, în intervalul de timp 09:00-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Accesări: 337
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.03.2024, în intervalul de timp 08:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Accesări: 349
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 18.03.2024, în intervalul de timp 08:45-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 14.03.2024   
Accesări: 342
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.03.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2024   
Accesări: 549
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2024   
Accesări: 415
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.108 din 27.02.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor culturale organizate în cadrul decadei "Mărțișor 2024”, în piața CRC "A. Suruceanu", Citeşte mai mult...

1 - 20 din 737

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 23 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64261   Total ieri: 1969   Total azi: 1209