Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
ATENŢIONARE
Publicat: 25.03.2024   

SRL „Orhei-gaz”, aduce la cunoştinţă despre necesitatea respectării prevederilor conform Regulamentului privind zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aprobat prin HG nr. 1104 din 14.XI.2018, întru excluderea deteriorării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecţie:

1.De-a lungul traseelor conductelor de gaze naturale exterioare şi construcţiilor sistemelor de alimentare cu gaze naturale, sub forma unei suprafeţe terestre limitate de linii convenţionale la o distanţă de 2m de la axa conductei, de fiecare parte.

2.În jurul staţiilor şi punctelor de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate separat - sub forma unui teritoriu limitat de linii convenţionale la o distanţă de 2m de la hotarele acestor obiecte, în toate direcţiile.

3.Pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze natural distanţa de la arbori, construcţii, panouri de reclamă până la conducta de gaze este de cel puţin 1 m pe întreaga durată de exploatare a conductei.

4.În raza de 15m de la conductele subterane de gaze naturale, la efectuarea în preajma lor a lucrărilor de excavare şi construcţie.

 

În zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie al gazelor naturale se interzice îndeplinirea oricăror acţiuni, care pot determina perturbarea funcţionării normale a reţelelor sau deteriorarea lor, cum ar fi:

1.Permutarea, acoperirea, distrugerea indicatoarelor de identificare a amplasării reţelelor de gaze naturale, posturilor de control şi măsurare.

2.Depozitarea articolelor de construcţii a solului şi a altor materiale sau deşeuri.

3.Îngrădirea şi blocarea zonelor de protecţie, reţinerea accesului personalului operatorului sistemului de distribuţie către reţele şi a procesului de deservire şi de înlăturare a deteriorărilor la reţelele de distribuţie a gazelor naturale.

4.Excavarea beciurilor, săparea şi prelucrarea solului cu utilaje şi mecanisme agricole la o adâncime mai mare de 0,3m.

5.Pătrunderea pe teritoriul şi deschiderea uşilor, porţilor SRG, PRG, SRMG, instalaţiilor de protecţie împotriva coroziunii, capacelor căminelor de gaze naturale.

6.Fixarea, sprijinirea de conductele supraterane de gaze naturale, pilonilor, îngrădirile şi clădirile reţelelor de distribuţie al gazelor naturale, precum şi aruncarea pe ele a obiectelor străine, cablurilor, scărilor, urcarea pe ele.

7.Manipularea robinetelor de închidere, mijloacelor de alimentare cu energie electrică şi telemecanică a conductelor.

8.Deversarea soluţiilor acide şi de săruri, a substanţelor alcaline.

9.Distrugerea construcţiilor de fortificare a malurilor, instalaţiilor de evacuare a apei, terasamentelor şi a altor construcţii, instalaţii, ce protejează conductele de gaze naturale de distrugere.

10.Aprinderea focului şi sursele de foc deschis sau închis.

11.Efectuarea neautorizată a săpăturilor şi altor lucrări de terasament, necoordonate cu operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

 

Vă atenţionăm, că conform Regulamentului privind zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aprobat HG nr. 1104 din 14.XI.2018, efectuarea lucrărilor de construcţie inclusiv lucrările de excavare în zona de protecţie, la o distanţă mai mică de 15 m de la conducta de gaze, se admite numai prin acordul emis de operatorul de sistem, în prezenţa reprezentantului acestuia, cu înştiinţarea operatorului de sistem cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor.



Alte Anunțuri

Publicat: 17.05.2024   
Accesări: 105
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2024   
Accesări: 46
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.228 din 17.05.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării Marșului Farniliei, în contextul marcării Zilei Internaționale a Familiei, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.05.2024   
Accesări: 76
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 17.05.2024, în intervalul de timp 09:00-11:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 14.05.2024   
Accesări: 120
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.215 din 10.05.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor cultural-sportive prilejuite de marcarea Zilei Sportivului, Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2024   
Accesări: 238
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.212 din 08.05.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor culturale consacrate Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei, Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2024   
Accesări: 219
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 08.05.2024, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.05.2024   
Accesări: 323
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției primarului municipiului Orhei nr.205 din 02.05.2024, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.05.2024   
Accesări: 292
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.195 din 24.04.2024, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor culturale consacrate Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei, Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2024   
Accesări: 278
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.202 din 29.04.2024, având în vedere necesitatea asigurării bunei desfășurări a Târgului de Paști, Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2024   
Accesări: 258
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.201 din 29.04.2024, având în vedere necesitatea executării lucrărilor publice de gospodărie comunală de către operatorul specializat Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative" Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.04.2024   
Accesări: 216
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 29.04.2024, în intervalul de timp 09:30-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2024   
Accesări: 430
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2024   
Accesări: 349
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.04.2024, în intervalul de timp 09:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2024   
Accesări: 322
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.04.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2024   
Accesări: 278
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.04.2024-23.04.2024, în intervalul de timp 09:05-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2024   
Accesări: 246
Campania de salubrizare a municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2024   
Accesări: 254
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.04.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 361
Cu privire la ridicarea la cota străzii al capacelor din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 369
Cu privire la reabilitarea infrastructurii rutiere din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
Accesări: 380
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.04.2024, în intervalul de timp 08:00-17:00, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 749

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Sâmbătă, 18 mai 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63925   Total ieri: 3744   Total azi: 873