Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Informaţie
Publicat: 21.12.2016   

cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist cu fişa postului jurist în Primăria oraşului Orhei

Organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist  cu fişa postului jurist, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a oraşului Orhei, cu sediul în  or. Orhei, str. V. Mahu, 160.

 

Funcţia publică vacantă – specialist, cu fişa postului  jurist;

Conform fişei postului funcţia publică vacantă are următoarele sarcini de bază:

            1. Asigurarea consultanţei şi asistenţei juridice pentru funcţionarii şi angajaţii primăriei în exercitarea atribuţiilor funcţionale, monitorizarea modificărilor legislaţiei, aplicabile activităţii şi competenţelor primăriei cu prezentarea propunerilor respective ;

            2. Asigurarea legalităţii proiectelor actelor administrative  ale consiliului şi ale primarului oraşului cu avizarea lor, avizarea documentaţiei şi a actelor elaborate în cadrul procedurilor şi activităţilor funcţionale desfăşurate în instituţie;

            3. Asigurarea respectării legalităţii în cazurile încheierii, modificării, încetării, desfacerii contractelor şi acordurilor ce ţin de activitatea primăriei, asigurarea asistenţei juridice a instituţiei în faţa organelor jurisdicţionale;

            4. Organizarea evidenţei operative a cazurilor în curs de judecată şi întreprinderea acţiunilor pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, monitorizarea cazurilor  şi a reprezentării autorităţilor în instanţele judecătoreşti; 

 

Condiţiile de participare  la concurs sunt:

 • studii superioare juridice;
 • experienţă în muncă; 
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limitat de vârstă;
 • neprivarea dreptului de a ocupa o funcţie publică

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

 

            Modalitatea de depunere a actelor: candidaţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante, depun actele personal sau prin reprezentant, la Primăria oraşului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poştă. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Copiile actelor prezentate vor fi verificate cu originalele.

            Data limită de depunere a actelor este  - 02.02.2017.

            Concursul include proba scrisă şi interviul.

            Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu, se anexează.

Informaţiile suplimentare  le puteţi obţine  la telefoanele:  235 32767; 235 22767.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea privind statutul alesului local nr.768 –XIV din 02.02.2000;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02.2008;
 • Legea cu privire la combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994;
 • Legea privind contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;
 • Legea privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 – XV din 18.07.2003
 • Hotărârea Guvernului nr.923 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;

 

Secretarul comisiei de concursAlte Funcții vacante

Publicat: 26.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 09.12.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în IPEE Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 19.11.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2021   
Funcția de director în Instituția Publică de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, care va activa în domeniul achiziții publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2021   
al ședinței Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Arte Plastice din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din mun.Orhei, etapa I Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.12 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.1 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de director în Instituția Publică de Învățământ Extrașcolar Școala de Muzică din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul relațiilor cu publicul, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 11.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul perceperii fiscale, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 20.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 06.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...

1 - 20 din 117

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 07 decembrie 2021
© 2021 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63541   Total ieri: 752   Total azi: 489