Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Informaţie
Publicat: 07.06.2018   

privind condiţiile de desfăşurare a concursului repetat pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar

Organizator al concursului repetat pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în  or. Orhei, str. V.Mahu, 160.

Funcţia la care se anunţă concurs – mediator comunitar

Mediatorul comunitar are următoarele funcţii  de bază:

 1. de identificare a beneficiarilor – constatarea numărului romilor vulnerabili din localitate şi evaluarea necesităţilor acestora;
 2. de informare – asigurarea familiarizării beneficiarilor identificaţi cu privire la cadrul normativ în domeniile asistenţei sociale; educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc. şi privind posibilităţile de a beneficia de serviciile existente în aceste domenii;
 3. de coordonare – examinarea solicitărilor şi corelarea, cu administraţia publică locală de nivelul întâi, a activităţilor în vederea asigurării accesului beneficiarilor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc.;
 4. de comunicare – asigurarea cultivării încrederii reciproce şi facilitarea comunicării dintre beneficiari şi personalul administraţiei publice locale de nivelul întâi.

 

          Condiţiile de suplinire a funcţiei:

 • la funcţie pot candida  persoanele de etnie romă, care cunosc limba de stat
 • studii speciale sau cel puţin medii generale ;
 • experienţă în muncă  - nu mai puţin de 1(un) ani în domeniu ca urmare a participării  în proiecte/iniţiative desfăşurate în localităţile de romi;
 • studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj

Candidaţii vor prezenta dosarul de participare la concursul repetat care conţine:

 • cererea  de înscriere la concursul repetat adresată  primarului municipiului Orhei
 • CV-ul (în limba de stat)
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa la etnia romă;
 • copia certificatului /diplomei de absolvire a studiilor
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical de sănătate
 • cazierul judiciar;
 • recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

 

Modalitatea de depunere a actelor: candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante, depun dosarele personal la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poştă. La cererea de participare la concursul repetat se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Copiile actelor prezentate vor fi verificate cu originalele.

Dosarul complet al candidaţilor va fi depus până la data de -  _20.06.2018_  .

Dosarele incomplete sau depuse după expirarea datei-limită nu se vor examina.

              

Concursul repetat include proba scrisă şi interviul susţinut în faţa Comisiei în vederea testării aspectelor atribuţiilor funcţionale, stabilite în punctul 8 al Regulamentului - cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.557 din 17 iulie 2013.

            Informaţii suplimentare puteţi obţine  la telefoanele:  235 32767; 235 22767.

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 26.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 09.12.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în IPEE Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 19.11.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2021   
Funcția de director în Instituția Publică de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, care va activa în domeniul achiziții publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2021   
al ședinței Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Arte Plastice din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din mun.Orhei, etapa I Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.12 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.1 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de director în Instituția Publică de Învățământ Extrașcolar Școala de Muzică din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul relațiilor cu publicul, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 11.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul perceperii fiscale, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 20.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 06.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...

1 - 20 din 117

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 07 decembrie 2021
© 2021 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63543   Total ieri: 752   Total azi: 491