Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Anunț
Publicat: 22.05.2020   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita sarcinile ce ţin de asistenţa juridică în instituţie.

 

 

Informaţie

cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului în cadrul Primăriei Orhei

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal

care va exercita sarcinile ce ţin de asistenţa juridică în instituţie

 

 

Organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va exercita sarcinile ce ţin de asistenţa juridică în instituţie, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în or. Orhei, str. V. Mahu, 160.

 

Funcţia publică vacantă - specialist principal,

Conform fişei postului funcţia publică vacantă are următoarele sarcini de bază:

 

 1. Asigurarea consultanţei şi asistenţei juridice pentru funcţionarii şi angajaţii primăriei în exercitarea atribuţiilor funcţionale, monitorizarea modificărilor legislaţiei, aplicabile activităţii şi competenţelor primăriei cu prezentarea propunerilor respective ;
 2. Asigurarea legalităţii proiectelor actelor administrative ale consiliului şi ale autorităţii executive a administraţiei publice a municipiului cu avizarea lor, avizarea documentaţiei şi a actelor elaborate în cadrul procedurilor şi activităţilor funcţionale desfăşurate în instituţie;
 3. Asigurarea respectării legalităţii în cazurile încheierii, modificării, încetării, desfacerii contractelor şi acordurilor ce ţin de activitatea primăriei, asigurarea asistenţei juridice a instituţiei în faţa organelor jurisdicţionale;
 4.  Organizarea evidenţei operative a cazurilor în curs de judecată şi întreprinderea acţiunilor pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, monitorizarea cazurilor şi a reprezentării autorităţilor în instanţele judecătoreşti;

 

Condiţiile de participare  la concurs:

Condiţii de bază -

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice -

 • studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • experiența profesională minim 2-3 ani în domeniul de specialitate;

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

 

Modalitatea de depunere a actelor: candidaţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante, depun actele personal sau prin reprezentant,  la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poştă.  La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a actelor este -  22.06.2020.

Concursul include proba scrisă şi interviul.

 

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu, se anexează.

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine la telefoanele: 235 32767; 235 22767. 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din 19.07.2018;
 • Codul muncii nr.154 din 28.03.2003;
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.199 din 16.07.2010 privind statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea cu privire la accesul la informare, nr.982-XIV din 11.05.2008;
 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003;
 • Legea privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
 • Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017 ;
 • Legea privind avertizorii de integritate nr.l22 din 12.07.2018;
 • Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158- XV din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului publicnr.201 din 11.03.2009;

 

Documente ataşate
pdf, 2 MB


Alte Funcții vacante

Publicat: 26.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 09.12.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în IPEE Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 19.11.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2021   
Funcția de director în Instituția Publică de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, care va activa în domeniul achiziții publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2021   
al ședinței Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Arte Plastice din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din mun.Orhei, etapa I Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.12 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.1 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de director în Instituția Publică de Învățământ Extrașcolar Școala de Muzică din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul relațiilor cu publicul, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 11.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul perceperii fiscale, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 20.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 06.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...

1 - 20 din 117

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 07 decembrie 2021
© 2021 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63545   Total ieri: 752   Total azi: 493