Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Funcții vacante  »  Funcții vacante în APL
Funcții vacante în APL
Anunț
Publicat: 05.04.2021   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul relațiilor cu publicul

 

Informație

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului în cadrul Primăriei Orhei pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul relațiilor cu publicul conform Fișei Postului nr.06, aprobată prin dispoziția nr.186 din 13.08.2019

”Cu privire la aprobarea fișelor de post ale statelor Primăriei Orhei”

 

Organizator al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul relațiilor cu publicul,  este autoritatea executivă a administrației publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

 

Funcția publică temporar vacantă - specialist principal,

Conform fișei postului nr.06 funcția publică temporar vacantă are următoarele sarcini de bază:

 1. Asigurarea, organizarea şi realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social privind copii, grupurile de risc, persoanele în etate, familiile defavorizate, exercitarea acţiunilor ce ţin de autoritatea tutelară, activitatea tutorilor şi curatorilor;
 2. Monitorizarea bazei de date a categoriilor socialmente vulnerabile din localitate, supravegherea lucrului asistenţilor sociali comunitari şi coordonarea activităţii de asistenţă socială privind copii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă infantilă şi alte persoane socialmente vulnerabile;
 3. Implementarea politicilor locale de asistenţă socială, identificarea eligibilităţii solicitanţilor de prestaţii de asistenţă socială şi modalităţilor adecvate de acces la ele şi colaborarea cu asociaţiile obşteşti din domeniul social;
 4. Întocmirea actelor respective ce țin de acordarea ajutorului material cetățenilor defavorizați, ținerea evidenței dosarelor persoanelor majore tutelare, recunoscute incapabile prin judecată;  

Condițiile de participare la concurs:

Condițiile de bază -

 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcții publice.

Condițiile specifice -

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, administrație publică și/sau după caz studii medii de specialitate absolvite cu diplomă;
 • experiență profesională minim 1 an în cadrul asistenței sociale, administrației publice;

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • copia  carnetului de muncă/după caz;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;

Modalitatea de depunere a actelor: candidații pentru ocuparea funcției publice temporar vacante, depun actele personal sau prin reprezentant, la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS), prin poștă sau prin intermediul poștei electronice la adresa primaria@orhei.md. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a actelor este -        30.04.2021      .

Concursul include proba scrisă și interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative și a altor surse de informare, relevante funcției publice temporar vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă și interviu, se anexează.

Informaţiile suplimentare le puteți obține la telefoanele de contact: 235 32767, 235 22767.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

Documente ataşate
pdf, 687 KB
pdf, 2 MB


Alte Funcții vacante în APL

Publicat: 14.05.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2024   
nr.2 din 23.04.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2024   
Proces verbal nr. 1 din 13.02.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.02.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Interviu pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Lista persoanelor admise la concursul pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2024   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de "mediator comunitar" care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limită de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 31.01.2024, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2023   
nr.2 din 05.12.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.8 Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2023   
nr.2 din 15.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.5 Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2023   
nr. 5 din 01.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2023   
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în domeniul arhitectură Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2023   
Proces verbal nr. 1 din 20.10.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2023   
Se convoacă ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, etapa I, pentru data de 12.10.2023, ora 11:00, sediul Primăriei municipiului Orhei, etaj II, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul arhitectură. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.8 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 29.09.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.07.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 30.08.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 28.07.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 171

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Sâmbătă, 18 mai 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64179   Total ieri: 3744   Total azi: 1127