Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Anunț
Publicat: 15.10.2021   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, care va activa în domeniul achiziții publice.

Informație

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului în cadrul Primăriei municipiului Orhei pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal

care va activa în domeniul achiziții publice și va exercita sarcinile stabilite în

Fișa de post nr.07.

 

            Organizator al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul achiziții publice și va exercita sarcinile stabilite în Fișa de post nr.07, este autoritatea executivă a administrației publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

 

Funcția vacantă – specialist principal,

Conform fișei postului nr.07 funcția publică temporar vacantă are următoarele sarcini de bază:

1. Elaborarea planurilor anuale și trimestriale de efectuare a achizițiilor publice, cu crearea grupurilor de lucru responsabile pentru realizarea achizițiilor publice și a procedurilor stabilite;

2. Elaborarea documentației de licitație și a altor documente aplicabile în cadrul achizițiilor publice cu implementarea procedurilor de achiziționare a bunurilor, executare a lucrărilor, prestare a serviciilor în baza principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, cu asigurarea transparenței și publicarea procedurilor respective;

3. Întocmirea informațiilor, rapoartelor și dărilor de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziții publice cu prezentarea lor în modul stabilit conform competențelor inclusiv a informației privind încheierea și executarea contractelor de achiziții publice;

4. Ținerea evidenței tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziții publice cu întocmirea registrelor respective și transmiterea lor  ulterioară spre arhivare în modul stabilit;

 

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcții publice.

Condiții specifice :

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • cel puțin un an în domeniul economic sau achiziții publice.

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

1. formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

2. copia actului de identitate;

3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4. copia autentificată a carnetului de muncă;

5. certificatul medical;

6. cazierul judiciar;

7. cuprinsul dosarului.

Modalitatea de depunere a actelor: candidații pentru ocuparea funcției publice temporar vacante depun actele personal sau prin reprezentant, la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poștă. Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail, în format PDF sau JPG, la adresele indicate în anunț. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului. Copiile actelor prezentate vor fi verificate cu originalele. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

 

Data limită de depunere a actelor este – 04.11.2021 -

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative și a altor surse de informare relevante funcției vacante, se anexează.

Informațiile suplimentare le puteți obține la telefoanele 0 235 20378, 0 235 22767.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Lege nr.131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr.665 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 3. Hotărârea Guvernului nr.638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 4. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20-01-2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
 5. Hotărârea Guvernului nr.778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 6. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15-09-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;
 7. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
 8. Lege nr.436 din 28-12-2006 privind administraţia publică locală;
 9. Lege nr.158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 10. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19-07-2018;
 11. Lege nr.982 din 11-05-2000 privind accesul la informaţie;
 12. Lege nr.25 din 22-02-2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

 

 

Documente ataşate
pdf, 2 MB


Alte Funcții vacante

Publicat: 26.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 09.12.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în IPEE Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2021   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul achiziții publice, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 19.11.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2021   
Funcția de director în Instituția Publică de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2021   
al ședinței Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Arte Plastice din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice de Educație Extrașcolară Școala de Muzică din mun.Orhei, etapa I Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.12 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs etapa III și IV - Evaluarea curriculum vitae și interviul pentru ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.1 din mun.Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de director în Instituția Publică de Învățământ Extrașcolar Școala de Muzică din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de ”specialist principal” care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul relațiilor cu publicul, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 11.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul perceperii fiscale, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 20.05.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 06.04.2021   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2021   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal care va activa în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 23.03.2021   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul perceperii fiscale, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 16.04.2021, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 117

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 07 decembrie 2021
© 2021 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63534   Total ieri: 752   Total azi: 482