Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Consultări publice
Consultări publice
cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului.
Publicat: 29.11.2018   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 29.11.2018 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a solicitării parvenite din partea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească privind transmiterea în folosință prin contract de comodat a unui teren din intravilanul mun. Orhei pentru a realiza construcția edificiului de  asistența medicală urgentă, care va asigura creșterea accesibilității și operativității  serviciului de asistență medicală urgentă pentru intervenție la locul solicitării și privind evitarea efectuării unor cheltuieli nejustificate pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului..

      În temeiul art. 9, 15, 45, 71, 99 din Codul Funciar, art. 14 (1), (2) b), (3), 74, 75 a Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art. 4 (1) g) a Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 11, 12 din   Legea privind  preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 25.07.1997, cu pct. 22, 25, 27 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri aprobat prin Hotărărirea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, art. 8 din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, art. 5, 28  din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, Codului Civil, Materialelor investigațiilor pedologice în scopul aprecierii notei de bonitate  elaborate la cererea primăriei nr. 02/1-7e-2409 din 13.09.2018 de Î.S. ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului’’, deciziei Consiliului mun. Orhei nr. 10.4 din 26.10.2018 ,, Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenului proprietate publică domeniu public’’ plasată pe pagina web a primăriei și  publicată în Monitorul Oficial al R.M. cu nr. 424-429 din 16.11.2018, avînd în vedere Demersurile nr. 01-15/613 din 23.03.2018 și nr. 01-15/1589 din 16.08.2018 a IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească privind transmiterea în folosință prin contract de comodat a unui teren pentru construcția edificiului de  asistența medicală urgentă și privind evitarea efectuării unor cheltuieli nejustificate pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului, se propune:

- scutirea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească de compensarea pierderilor în sumă de 219103,00 lei cauzate de excluderea din circuitul agricol a  terenului necesar  pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă;

- modificărea categoriei de destinație și modului de folosință a terenului agricol, pășune, cu suprafața de  0,2250 ha,  număr cadastral 6401106.247,  proprietate publică domeniu public al mun. Orhei, amplasat în str. Alexandru Donici,  intravilanul mun. Orhei, cu trecerea în categoria de teren destinat construcțiilor, necesar pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă  de către IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească;

- transmiterea în folosință, cu titlul gratuit prin contract de comodat, pe un termen de ______ani către Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 42, MD-2025,  terenul destinat construcțiilor cu suprafața de 0,2250 ha, proprietate publică domeniu public al mun. Orhei,  număr cadastral 6401106.247,   amplasat în  str. Alexandru Donici,  intravilanul mun. Orhei,  pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă.

       Beneficiar ai proiectului de decizie este IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

       Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.12.2018 pe adresa electronică:  lilia.gulian@orhei.md, la nr. de telefon 023521332.

       Proiectul de decizie cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și  modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului  este disponibil pe pagina web oficială primăria@orhei.md  sau la sediul primăriei municipiului Orhei situat pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 160, etajul II, biroul 9.

 

Documente ataşate
doc, 244 KB
doc, 209 KB
pdf, 169 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 07.07.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 07.07.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea denumirii porțiunii de stradă Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 06.07.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 06.07.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 06.07.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.07.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 03.07.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 26.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la stabilirea tarifelor pentru rezervarea locurilor de înmormântareˮ. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 18.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 10.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației zonei funcționale a terenului din str. Sălciilor cu nr. cadastral 6401402413 și nr. 6401402414 mun. Orhei, (din subzona spații verzi în subzona blocuri locative multietajate). Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 10.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea subzonei funcționale a terenului din str. C. Negruzzi, nr. 80A. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 10.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației zonei funcționale a terenurilor cu nr. cadastral 6401105.186 din str. T. Ciobanu nr. 2, nr. cadastral 6401105.185 din str. T. Ciobanu nr. 2/C, nr. 6401105.184 din str. T. Ciobanu nr. 4/3 mun. Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 05.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei nr. 16.8 din 26.12.2008. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază, începând cu data de 05.06.2020, consultarea publică a proiectului de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a corespondenței și petițiilor parvenite în adresa Primăriei mun.Orhei". Citeşte mai mult...
Publicat: 02.06.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiează începând cu data de 02.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind scutirea de plată pentru întreținerea în instituțiile de educație timpurie și pentru instruire în cadrul Școlii de Arte Plastice și Școlii de Muzică”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 27.05.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 27.05.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 26.05.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 26.05.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 26.05.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 26.05.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2020   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începând cu data de 26.05.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor terenului delimitat din domeniul public. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 179

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 09 iulie 2020
© 2020 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63341   Total ieri: 472   Total azi: 289