Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Consultări publice
Consultări publice
cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului.
Publicat: 29.11.2018   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 29.11.2018 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a solicitării parvenite din partea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească privind transmiterea în folosință prin contract de comodat a unui teren din intravilanul mun. Orhei pentru a realiza construcția edificiului de  asistența medicală urgentă, care va asigura creșterea accesibilității și operativității  serviciului de asistență medicală urgentă pentru intervenție la locul solicitării și privind evitarea efectuării unor cheltuieli nejustificate pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului..

      În temeiul art. 9, 15, 45, 71, 99 din Codul Funciar, art. 14 (1), (2) b), (3), 74, 75 a Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art. 4 (1) g) a Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 11, 12 din   Legea privind  preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 25.07.1997, cu pct. 22, 25, 27 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri aprobat prin Hotărărirea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, art. 8 din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, art. 5, 28  din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, Codului Civil, Materialelor investigațiilor pedologice în scopul aprecierii notei de bonitate  elaborate la cererea primăriei nr. 02/1-7e-2409 din 13.09.2018 de Î.S. ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului’’, deciziei Consiliului mun. Orhei nr. 10.4 din 26.10.2018 ,, Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenului proprietate publică domeniu public’’ plasată pe pagina web a primăriei și  publicată în Monitorul Oficial al R.M. cu nr. 424-429 din 16.11.2018, avînd în vedere Demersurile nr. 01-15/613 din 23.03.2018 și nr. 01-15/1589 din 16.08.2018 a IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească privind transmiterea în folosință prin contract de comodat a unui teren pentru construcția edificiului de  asistența medicală urgentă și privind evitarea efectuării unor cheltuieli nejustificate pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului, se propune:

- scutirea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească de compensarea pierderilor în sumă de 219103,00 lei cauzate de excluderea din circuitul agricol a  terenului necesar  pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă;

- modificărea categoriei de destinație și modului de folosință a terenului agricol, pășune, cu suprafața de  0,2250 ha,  număr cadastral 6401106.247,  proprietate publică domeniu public al mun. Orhei, amplasat în str. Alexandru Donici,  intravilanul mun. Orhei, cu trecerea în categoria de teren destinat construcțiilor, necesar pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă  de către IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească;

- transmiterea în folosință, cu titlul gratuit prin contract de comodat, pe un termen de ______ani către Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 42, MD-2025,  terenul destinat construcțiilor cu suprafața de 0,2250 ha, proprietate publică domeniu public al mun. Orhei,  număr cadastral 6401106.247,   amplasat în  str. Alexandru Donici,  intravilanul mun. Orhei,  pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă.

       Beneficiar ai proiectului de decizie este IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

       Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.12.2018 pe adresa electronică:  lilia.gulian@orhei.md, la nr. de telefon 023521332.

       Proiectul de decizie cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și  modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului  este disponibil pe pagina web oficială primăria@orhei.md  sau la sediul primăriei municipiului Orhei situat pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 160, etajul II, biroul 9.

 

Documente ataşate
doc, 244 KB
doc, 209 KB
pdf, 169 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 03.12.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 3.12.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu public. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.12.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 03.12.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2020 în prima lectură”. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.12.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 03.12.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 29.11.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la aprobarea regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 28.11.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu privat. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 28.11.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu privat. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 21.11.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului munici pal Orhei Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderilor Municipale, a contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii municipale încheiat cu fondatorul. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 26.11.2019 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la scutirea taxei pentru amenajarea teritoriului Întreprinderii de Instruire și Producție Orhei SRL, Societatea Orbilor din Moldova. Scopul proiectului este aprobarea scutirii taxei pentru amenajarea teritoriului și pentru unitatea comercială pentru anul 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 26.11.2019 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea taxelor locale și cotele concrete conform anexelor nr.1,nr.2 și nr.3. Scopul proiectului este aprobarea cotelor la taxele locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 21.11.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului munici pal Orhei Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate și plata locurilor de vînzare organizate de către Întreprinderea Municipală Pentru Achiziții, Comerț și Piețe Citeşte mai mult...
Publicat: 15.11.2019   
Autoritate executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază, începând cu data de 15.11.2019 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la scutirea taxei pentru amenajarea teritoriului pentru anul 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.11.2019   
Autoritatea executivă Consiliului municipal Orhei inițiază, începând cu data de 15.11.2019 consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la punerea în aplicare a cotelor pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.11.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 07.11.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea subzonei funcționale a terenului din str. Constantin Negruzzi, nr. 80. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 31.10.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu privat. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.10.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 09.10.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea subzonei funcționale a terenului din str. Constantin Negruzzi, nr. 74/3. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.10.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 09.10.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea subzonei funcționale a terenului din str. Constantin Negruzzi, nr. 74/4. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 08.10.2019- consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la primirea în proprietate publică Citeşte mai mult...
Publicat: 26.09.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 24.09.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea subzonei funcționale a terenului din str. Mihail Sadoveanu, nr. 28/1. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.09.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 23.09.2019- consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la tăierea, defrișarea arborilor și arbuștilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.09.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 23.09.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la aprobarea tarifelor la transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional prestate de către Î.M. „Orhei Transport”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 104

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 11 decembrie 2019
© 2019 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: --63052   Total ieri:    Total azi: --