Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la confirmarea companiei de audit
Publicat: 23.02.2023   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 23.02.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la confirmarea companiei de auditˮ.

Scopul, proiectului dat este ca Consiliul municipal Orhei (Fondatorului) să ia act de decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale ”Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei nr.4 din 08.02.2023 privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului situației financiare ale Întreprinderii Municipale ”Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei pentru anul 2022ˮ și să  confirme compania de audit Societatea pe Acțiuni ”Audit-Concretˮ în calitate de operator economic, care va efectua auditul situațiilor financiare ale Întreprinderii Municipale ”Servicii Comunal-LocativeˮOrhei pentru anului 2022, cu oferta valorică de 96 000,00 lei (nouăzeci și șase mii lei 00 bani) inclusiv TVA.           

Prevederile de bază ale proiectului:

  • Se ia act de decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale Servicii Comunal-LocativeˮOrhei nr.4 din 08.02.2023 privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului situației financiare ale Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei pentru anul 2022ˮ.
  • Se confirmă compania de audit Societatea pe Acțiuni ,,Audit-Concretˮ în calitate de operator economic, care va efectua auditul situațiilor financiare ale Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei  pentru anului 2022, cu oferta valorică de 96 000,00 lei  (nouăzeci și șase mii lei 00 bani) inclusiv TVA.
  • Se obligă administratorul interimar al Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal- LocativeˮOrhei dl Valentin MUNTEANU,  să asigure executarea prezentei decizii în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  • Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea deciziei prezente se determină din  sursele financiare ale  Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei.

Beneficiar al proiectului de decizie este Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei.            

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este: confirmarea de către Fondator (Consiliul municipal Orhei) a operatorului economic care va desfășurat auditul situațiilor financiare ale Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei pentru anul 2022.          

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: art.10,118-126 din Cod Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; Legii nr.239 din 13.11.2008  privind  transparența  în  procesul  decizional; art.14 al.(2) lit.b), alin.(3) din Legea privind administrația  publică locală nr.436-XVI din  28.12.2006; art.7 alin.(2) lit.i), art.8 alin.(7), lit.q) din Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal; pct.3, pct.8 al Regulamentului cu privire la modul de selectare a entității de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50 % din capitalul social aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.875 din 22.12.2015;pct.40 lit.i), pct.52 lit.p), pct.56 lit.b) din statutul Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei în redacție nouă, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019; pact.10.16  al Regulamentului Consilului de administrație al Întreprinderilor Municipalev Fondate de Consiliul municipal Orhei aprobat prin  Decizia Consiliului Municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020; Decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comuna-LocativeˮOrhei Nr.4 din 08.02.2023.        

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, până pe data de 15.03.2023, în adresa Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.     

Proiectul deciziei ”Cu privire  la confirmarea  companiei de auditˮ și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul instituției situată în: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18.

Documente ataşate
pdf, 236 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 26.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 26.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la primirea la balanță a rețelelor de apeduct și canalizare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 26.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la transmiterea în administrare și exploatare a rețelelor de apeduct și canalizare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.05.2023, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din „încăpere locativă” în „încăpere nelocativă„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 23.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la exprimarea acordului privind primirea în proprietate a bunurilor imobile”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la crearea pieței S.R.L. „VUDUMAR”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la crearea piețelor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 7.3 din 26.06.2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2023   
Primăria orașului Orhei, anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 18.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „încăperii locative” în „încăpere nelocativă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 18.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la modificarea Deciziei nr.2.25 din 03.03.2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 17.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 5.9 din 16.06.2022”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.05.2023   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 16.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.05.2023   
Regia Apă Canal – Orhei S.A inițiază începând cu data de 05.05.2023, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Acordului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciilor regionale de aprovizionare cu apă potabili pentru raionul Orhei din 18.05.2012”. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 04.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la anularea rezultatelor licitației”. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 21.04.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 21.04.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția Primăriei orașului Orhei și radierea înscrierii dreptului de proprietate privată a UAT Orhei asupra bunului imobil“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2023   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 21.04.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la schimbarea destinației „construcției accesorii” în „construcție locativă”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 631

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 01 ianuarie 1970
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63320   Total ieri: 912   Total azi: 268