Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la exprimarea acordului prealabul privind achiziționarea serviciilor
Publicat: 25.09.2023   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 25.09.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la exprimarea acordului prealabul privind achiziționarea serviciilor”.

Scopul proiectului este obținerea acordului din partea Fondatorului (Consiliului municipal Orhei) privind achiziționarea serviciilor cu mecanisme pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 în sumă estimativă de  25 574 389,00 lei  fără TVA.

Prevederile de bază ale proiectului:

1.Se ia act de decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei nr.10 din 11 septembrie 2023 privind  exprimarea acordului prealabil privind achiziționarea serviciilor cu mecanisme pentru anul 2024 conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

2.Se exprimă acordul prealabil privind achiziționarea de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei a serviciilor  cu mecanisme necesare pentru  perioada anului 01.01.2024-31.12.2024 pentru executarea serviciilor publice delegate  în sumă estimativă de 25 574 389,00 lei  fără TVA, conform anexei nr.2 la prezenra decizie.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice se referă  la respectarea de către Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei  a  cadrului legal, privind solicitarea acordului prealabil din partea Consiliului de administrație a Întreprinderii și a Fondatorului (Consiliului municipal Orhei) privind achiziționarea serviciilor cu mecanisme pentru perioada anului 01.01.2024-31.12.2024.   

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: art.10, art.118-126 din Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.7 alin.(2) lit.h), art.8 alin.(7) lit.s) ale Legii privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017; art.20 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; art.14 alin.(2) lit.c) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.8-13, art.15 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.10.7 al Regulamentului Consiliului de administrație al Întreprinderilor Municipale Fondate de Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal nr.6.1 din 10.06.2020; pct.12 al Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021; pct.62 lit.o) din Statutul Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei în redacție nouă din anul 2019 aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019;Contract nr.1 din 06.04.2018  privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicație din municipiul Orhei pentru anul 2018, aprobat prin decizia Consiliul municipal Orhei  nr.2.15  din 06.04.2018, cu modificările ulterioare aprobate  prin acordul nr.4/1 din 25.02.2021, Contractul nr.2 din 06.04.2018 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare) pentru anul 2018,  aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.2.14 din 06.04.2018 cu modificările ulteroare aprobate prin acordul nr.4/2 din 25.02.2021,Contractul nr.3 din 02.11.2018 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și protejare a spațiilor verzi din mun.Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.10.9 din 26.10.2018 cu modificările ulterioare aprobate prin acordul nr.4/3 din 25.02.2021, Contractul nr.68 din 23.07.2020 privind delegarea de gestiune a servicului public de întreținere a cimitirelor publice din municipiul Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.8.1 din 17.07.2020 cu modificările ulterioare aprobate orin acordul 2/68 din 25.02.2021. Contractul nr.8/C din 11.08.2023 privind delegarea serviciului public de întreținere a grădinelor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă  din municipiului Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orheii nr.8.12 din 09.08.2023.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, până pe data de 13.10.2023, în adresa Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.         

Proiectul deciziei ,,Cu privire la exprimarea acordului prealabul privind achiziționarea serviciilorˮ  și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul instituției situată în: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18.

Documente ataşate
pdf, 301 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 23.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „construcție accesorie (garaj)” în „construcție locativă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2024   
Î.M. „Orhei Transport” inițiază începând cu data de 22.01.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 19.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „casă de locuit individuală” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 18.01.2024, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 821

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 23 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63837   Total ieri: 1148   Total azi: 785