Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024
Publicat: 29.09.2023   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 29.09.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024”.

Scopul proiectului este obținerea acordului din partea Fondatorului (Consiliului municipal Orhei) privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024 în sumă estimativă de 7 141 460,00 lei fără TVA .         

Prevederile de bază ale proiectului:

1. Se ia act de Decizia Consiliului de administrație  al Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei nr.9 din 11 septembrie 2023 privind achiziționarea produselor petroliere pentru necesitățile de producere a Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal - LocativeˮOrhei  pentru  anul 2024, conform anexei  nr.1 la prezenta decizie.  

2.Se exprimă acordul prealabil privind achiziționarea produselor petroliere pentru funcționarea  Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal - LocativeˮOrhei pentru anul 2024, conform anexei  nr.2 la prezenta decizie, în sumă estimativă de 7 141 460,00 lei fără TVA.       

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice se referă  la respectarea de către Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei  a  cadrului legal, privind solicitarea acordului prealabil din partea Consiliului de administrație a Întreprinderii și a Fondatorului (Consiliului municipal Orhei) privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024.    

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: art.10, art.118-126 Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.7, alin. (2), lit. h), art.8, alin.(7), lit. s), art.9 alin.(1), lit. o) al Legii  privind  întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017; art.20 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; art.14 alin.(2), lit. c), al Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.8-13 și art.15 al Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; pct.41, lit. h), pct.52, lit. r), pct.62, lit. o) din Statutul Î.M. ,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei, în redacție nouă din anul 2019, aprobat prin Decizia  Consiliului Municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019; pct.10.18 din Regulamentul Consiliului de  administraţie  al  Întreprinderilor Municipale Fondate de Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.6.1din 10.06.2020;pct.12 din Regulamentul Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021; Decizia Consiliului de Administrație al Î.M.,,Servicii Comunal - Locative” Orhei nr.9  din data de 11 septembrie 2023 cu privire la exprimarea acordului prealabil privind  achiziționarea produselor petroliere pentru necesitățile de producere a Întreprinderii  Municipale ,,Servicii Comunal - LocativeˮOrhei  pentru  anul 2024.   

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, până pe data de 19.10.2023, în adresa Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.

Proiectul deciziei „Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024ˮ și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul instituției situată în: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18.

Documente ataşate
pdf, 268 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 23.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „construcție accesorie (garaj)” în „construcție locativă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2024   
Î.M. „Orhei Transport” inițiază începând cu data de 22.01.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 19.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „casă de locuit individuală” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 18.01.2024, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 821

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 23 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63651   Total ieri: 1148   Total azi: 599