Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei
Publicat: 22.01.2024   

Î.M. „Orhei Transport” inițiază începând cu data de 22.01.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei”.

Scopul proiectului este aprobarea de către Consiliul mun. Orhei a tarifului la transportul contra cost de persoane în trafic local din mun. Orhei.

Necesitatea elaborării și aprobării proiectului de decizie este aducerea tarifului la transportul contra cost de persoane în trafic local din mun. Orhei în corespundere cu cheltuielile întreprinderii.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  1. Se aprobă tariful la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei, prestat de Î.M. „Orhei Transport”, în mărime de 3 (trei) lei pentru o călătorie, cu excepția copiilor cu vârste de la 7 la 10 ani inclusiv, pentru care se aprobă un tarif special de 50 % din prețul deplin al călătoriei pasagerului matur, începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.
  2. Se aprobă costul la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei, prestat de Î.M. „Orhei Transport”, în mărime de 4 (patru) lei pentru o călătorie, cu excepția copiilor cu vârste de la 7 la 10 ani inclusiv, pentru care se aprobă un tarif special de 50 % din prețul deplin al călătoriei pasagerului matur, începând cu data aprobării de către Consiliul mun. Orhei a tarifului.
  3. Se obligă Î.M. „Orhei Transport” să efectueze transport rutier gratuit în trafic local zilnic între orele 06:00 – 09:00 și 17:00 – 19:00, cu excepția copiilor cu vârsta de până la 7 ani a căror călătorie este gratuită permanent.
  4. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei în baza rapoartelor prezentate de către Î.M. „Orhei Transport”, v-a identifica surse financiare și v-a asigura achitarea subvențiilor din bugetul municipiului Orhei și/sau din alte surse financiare atrase, pentru compensarea diferenței dintre costul și tariful aprobat precum și a veniturilor ratate de Î.M. „Orhei Transport” în urma efectuării transportului gratuit a pasagerilor.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: Decizia Consiliului de administrație a ÎM ”Orhei Transport” nr. 01 din 22.01.2024 „Cu privire la aprobarea costului la transportul rutier contra cost în trafic local din mun. Orhei”; în temeiul art. 10, art.118-126 ale Codului Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; art. 64 alin. (1), (5) și (6) din Codul Transporturilor Rutiere nr. 150 din 17.07.2014; art.14 alin. 2, lit. q) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.8-13 și art.15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.7 alin. (2) lit. j) din Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală; Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, pct. 5 lit. j) Capitolul IV din Statutul Î.M. „Orhei Transport” aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei nr.14.2 din 26.12.2018; decizia Consiliului mun. Orhei nr. 7.3 din 18.07.2023 „Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 09.02.2024 pe adresa electronică: orhei.transport@gmail.com.

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei și nota informativă sânt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md. sau la sediul întreprinderii situat  pe adresa mun. Orhei str. Unirii, 61.

Documente ataşate
pdf, 232 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 25.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.03.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.03.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 13.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „construcției cu funcții comasate” în ”construcție comercială„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiul Orhei pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 829

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 23 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64200   Total ieri: 1969   Total azi: 1148