Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat
Publicat: 01.02.2024   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’.

Scopul proiectului prenotat este prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru terenul cu modul de folosință pentru construcții, cu numărul cadastral 6401106.239, cu suprafața totală de 0,0091 ha, situat în mun. Orhei, str. Unirii, 144/C, pentru amplasarea construcției provizorii.

Necesitatea elaborării şi aprobării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a expirării termenului Contractului de comodat nr.1 din 17.12.2018 și demersul nr.507 din 11.12.2023.

Beneficiar al proiectului de decizie este Centrul de poștă Orhei, Filiala Î.S.,,Poșta Moldovei’’.

Rezultatele scontate ca urmare a implimentării deciziei supuse consultării publice va fi modificat termenul de folosință gratuită a terenului și modificat Contractul de comodat nr.1 din 17.12.2018.

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în prelungirea termenului de activitate a Centrul de poștă Orhei, Filiala Î.S.,,Poșta Moldovei’’. Și prestarea în continuare de servicii poștale în cartierul Bucuria.

Proiectul de decizie al Consiliului mun. Orhei este elaborat în temeiul: art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al R.M. nr.116 din 19.07.2018; art.1234-1241, 1280 alin.(2) din Codul Civil Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002; art.29, art.47 din Codul Funciar nr.828 din 25.12.1991; art.14 alin.(2) lit.b), lit.c) ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.3 lit.c), art.9 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999; art.5 lit.b), art.9 alin.(2) lit.h), art.10 alin.(3), art.12 lit.g) ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007; art.5 alin.(4) lit.a), lit.b) din Legii privind delimitarea proprietăţii publice nr.29 din 05.04.2018; art.4-5, art.18 alin. (2) și (3), art.19 alin. (1), art.28, art.55 alin.(1), art.56  a Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998; pct.9 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015; Deciziei Consiliului mun.Orhei nr.10.2 din 26.10.2018 ,,Cu privire la transmiterea în folosință a unui bun imobil prin contract de comodat’’.  

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea poiectului de decizie pot fi expediate pînă pe data de 21.02.2024 pe adresa electronică:  lilia.gulian@orhei.md, la nr. de telefon 0/235/2-13-32.

Proiectul de decizie ,,Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’ și nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială www.orhei.md sau la sediul instituției situate pe adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 160.

Documente ataşate
pdf, 218 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 25.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.03.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.03.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 13.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „construcției cu funcții comasate” în ”construcție comercială„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiul Orhei pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 829

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 23 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64069   Total ieri: 1969   Total azi: 1017