Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
Publicat: 10.05.2024   

Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.05.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu”.

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unui complex rezidențial cu încăperi comerciale la parter și parcaje subterane pe terenurile proprietate privată cu nr-le cadastrale 6401303.074 și 6401303.073, situate în mun. Orhei, sect. Nord-2, str. Vasile Lupu, nr. 156.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este determinată ca urmare a cererii depuse de proprietarul terenurilor în cauză.

Prevederile de bază a proiectului sunt următoarele:

 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (în continuare – P.U.D.) privind amplasarea unui complex rezidențial cu încăperi comerciale la parter și parcaje subterane pe terenurile proprietate privată cu nr-le cadastrale 6401303.074 și 6401303.073, situate în mun. Orhei, sect. Nord-2, str. Vasile Lupu, nr. 156, elaborat în baza Certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 34/2024 de către S.R.L. „OldArchitecture”, proiect nr. 176/KO-2024, semnat de proiectanți atestați, coordonat și avizat în modul stabilit, anexat la prezenta decizie.
 2. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va elibera proprietarului terenurilor cu nr-le cadastrale 6401303.074 și 6401303.073 (în continuare – proprietarul terenurilor) actele permisive pentru elaborarea documentației de proiect și executarea lucrărilor de construire în baza prevederilor P.U.D. aprobat prin prezenta decizie.
 3. Se obligă proprietarul terenurilor:
  • să elaboreze documentația de proiect și să execute lucrările de construire pe terenurile cu nr-le cadastrale 6401303.074 și 6401303.073 în strictă conformitate cu actele permisive eliberate conform pct. 2 al prezentei decizii;
  • să constituie și să înregistreze condominiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu.
 1. Cheltuielile necesare pentru perfectarea actelor permisive vor fi suportate în întregime de către proprietarul terenurilor.

Beneficiarul proiectului de decizie este proprietarul terenului.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice și impactul estimat proiectului de decizie sunt: valorificarea terenurilor proprietate privată în vederea majorării fondului locativ al localității, creării spațiilor comerciale și de prestări servicii complementare locuințelor.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare și anume: art. 10, 118-126 din Codul administrativ nr. 116/2018; art. 14 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional; pct. 15-35 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016; art. 16, 30, 36, art. 68 alin. (2) din Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; Planului Urbanistic General al orașului Orhei și Regulamentului local de urbanism, aprobate prin decizia Consiliului orășenesc nr. 10.43/2009; deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 16.12/2020 cu privire la rezultatele consultărilor publice din 22.10.2020 în vederea modificării subzonei funcționale din Planul urbanistic general al or. Orhei.

Recomandările părților interesate, referitoare la proiectul de decizie, pot fi prezentate/expediate arhitectului-șef al municipiului Orhei, dlui Oleg MAEVSCHI, până pe data de 31.05.2024 inclusiv, în următoarele modalități:

 • la adresa poștală a Primăriei: str. Vasile Mahu, nr. 160, mun. Orhei;
 • la adresa poștei electronice a Primăriei: primaria@orhei.md;
 • la nr. de telefon: 0-235-21-332.

Proiectul de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul Primăriei municipiului Orhei situat pe adresa str. Vasile Mahu, nr. 160, mun. Orhei.

Documente ataşate
pdf, 93 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 14.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 14.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la privire la schimbarea destinației „clădire de producere” în „construcție cu funcții comasate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.06.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „construcție accesorie” în „depozit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 05.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a unor segmente de hotar administrativ-teritoriale limitrofe a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren“ Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea suprafeței și hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea suprafeței și hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 29.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 6.15 din 27.06.2023” pentru agentul economic S.R.L.„VUDUMAR”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 29.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 5.9 din 16.06.2022” pentru agentul economic SA ”COMFORT” . Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 27.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a bunurilor imobile“. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 7.3 din 26.06.2020” pentru agentul economic S.C. „GIACOMO FONTANA” S.R.L. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației „căsuței de vacanță” în „casă de locuit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.224 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire transmiterea terenului în folosință”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 6.12 din 27.06.2023” Întreprinderii Municipale Achiziții Comerț și Piețe. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Î.M. Hotelul „Codru” inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Orhei ”Cu privire la examinarea Raportului privind activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...

1 - 20 din 876

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 19 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 65678   Total ieri: 4301   Total azi: 2626