Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a bunurilor imobile
Publicat: 27.05.2024   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 27.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a bunurilor imobile“.

Scopul proiectului prenotat este inițierea lucrărilor cadastrale  pentru delimitarea terenurilor proprietate publică domeniul privat  a UAT Orhei, și înregistrarea dreptului de proprietate publică în Registrul bunurilor imobile al SCT Orhei, amplasate în str. Meșterul Manole, nr.19, str. Meșterul Manole nr.46 și str. Florilor 15, mun. Orhei, codurile cadastrale 6401410500, 6401410423 și 6401213164 cu modul de folosință 2.5 – aferent obiectivului destinat locuinței.

Necesitatea elaborării și aprobării proiectului de decizie se referă la înregistra dreptul de proprietate în Registrul bunurilor imobile al SCT Orhei, cu transmiterea în proprietate privată.

Beneficiarii proiectului la momentul actual este autoritatea publică locală a mun. Orhei.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi înregistrat dreptul de proprietate publică a UAT Orhei declararea terenului  proprietate publică domeniul privat al UAT pentru a fi supusă înregistrării obligatorii de către Serviciul Cadastral Teritorial Orhei în Registrul bunurilor imobile, ca la una din următoarele ședințe ale Consiliului municipal Orhei va fi transmis în proprietate lotul de pămînt de pe lîngă casă.

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în transmiterea în proprietate lotul de pământ de pe lîngă casă pentru a dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenului.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în temeiul: pct.911 -919  din Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63 din 11.02.2019; art.10, art.117-130 din Codul Administrativ al RM. nr.116 din19.07.2018; art.2-art.21 , art.9, art.45, art.49 din Codul Funciar al RM. Nr.828 din 25.12.1991;  art.14 alin.(2),  lit.c)  art.74 alin.(4), art.76 ale Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.1, art.3-4, art.9 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999; art.9 alin.(2) lit.b), art.101 ale Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007; art.4, art.6, art.8, art.11, art.16-22 ale Legii privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018; Ordinului ARFC nr.17 din 19.05.2021 cu privire la aprobarea clasificatorului terenurilor după categoria de destinație și folosință; Dispozițiilor Primarului mun. Orhei nr.68 din 29.01.2024 "Cu privire la instituirea comisiei de inventariere  a bunurilor imobile proprietate  publică al UAT Orhei, aflate în gestiunea autorității executive a UAT Orhei" și nr.63 din 25.01.2024 "Cu privire la desemnarea reprezentanților în comisia de delimitare"; Actului de inventariere și Listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei supuse delimitării după apartenența și pe domenii conform situației 26.06.2024; având în vedere  prevederile Planului Urbanistic General actualizat al or. Orhei "Volumul II. Regulamentul local de urbanism, Unitatea teritorială de referința UTR-11 și URT-22, subzona funcțională "L-22 și L1 - 11- Subzona locuințelor unifamiliale cu regim mic de înălțime și alte funcțiuni complementare" elaborat de "URBANPROIECT" în 2008 și aprobat prin Decizia Consiliului Orășenesc Orhei nr.10.43 din 30.10.2009 "Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Orhei", Schemele elaborate de primăria mun. Orhei la 26.06.2023 în scopul inițierii procedurii de delimitare  a terenurilor proprietate publică domeniul privat, categoria de destinație II – terenuri din intravilanul localităților, modul de folosință 2.5- aferent obiectivului destinat locuinței, coordonate de arhitectul șef al localității.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate pînă la data de 14.06.2024 pe adresa electronică feodora.gudima@orhei.md la nr tel.0 (235) 20670 sau la sediul Primăriei municipiului Orhei: mun. Orhei, str. Vasile Mahu 160.

Documente ataşate
pdf, 125 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 17.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 17.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului Primăriei municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 11.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la radierea bunului imobil’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 09.07.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor (antiderapantului) pentru anul 2024”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la radierea bunului imobil și a dreptului de proprietate publică asupra lui în Registrul bunurilor imobile”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la examinarea dării de seamă a activității economico-financiare a Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei și a Consiliului de administrație pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 08.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren“. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației „căsuței de vacanță” în „casă de locuit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 01.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la modificarea deciziei nr.5.12 din 05.06.2024”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil“. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei ”Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunului imobil’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 14.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la privire la schimbarea destinației „clădire de producere” în „construcție cu funcții comasate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 896

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 17 iulie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63378   Total ieri: 2733   Total azi: 326