Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „construcție accesorie” în „depozit”
Publicat: 10.06.2024   

Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.06.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „construcție accesorie” în „depozit”.

Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.06.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la schimbarea destinației imobilului din „construcție accesorie” în „depozit”.

Scopul proiectului este schimbarea destinației din „construcție accesorie” în „depozit” a imobilului cu nr. cadastral 6401105.007.06, suprafața 105.1 m², situat în mun. Orhei, sect. Nord-1, str. Tamara Ciobanu, nr. 12.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este determinată ca urmare a cererii depuse de proprietarul imobilului în cauză.

Prevederile de bază a proiectului sunt următoarele:

 1. Se aprobă schimbarea destinației din „construcție accesorie” în „depozit” a imobilului cu nr. cadastral 6401105.007.06, suprafața 105.1 m², situat în mun. Orhei, sect. Nord-1, str. Tamara Ciobanu, nr. 12 (în continuare - imobil).
 2. Se obligă proprietarii imobilului:
  1. În procesul schimbării destinației imobilului, să execute prescripțiile din Avizul de mediu nr. 13-11/173 din 21.12.2023 și Studiul de fundamentare nr. 57/10-2023.
  2. După introducerea în Registrul bunurilor imobile a modificărilor corespunzătoare pentru schimbarea destinației imobilului, să respecte restricțiile prevăzute de Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general al municipiului Orhei referitoare la interzicerea amplasării în imobil a unităților poluante, care pot genera trafic intens sau care prezintă risc tehnologic și să execute lucrările de formare a terenului cu nr. cadastral 6401105.007 prin separare, cu schimbarea ulterioară a modului de folosință a terenului nou format în corespundere cu destinația imobilului, conform Ordinului Agenției relații funciare și cadastru nr. 17/2021.
 1. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va elibera actele permisive pentru schimbarea destinației imobilului, conform legislației în vigoare.
 2. Prezenta decizie servește temei pentru modificarea înscrierilor corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile.
 3. Cheltuielile necesare pentru perfectarea actelor permisive și înregistrarea modificărilor în Registrul bunurilor imobile vor fi suportate de către proprietarii imobilului.

Beneficiarii proiectului sunt coproprietarii construcției.

Impactul estimat al proiectului de decizie se reflectă în Studiul de fundamentare elaborat de Î.M. „Orheiproiect” și este caracterizat ca unul pozitiv, în limitele cerințelor urbanistice, sanitare și ecologice în vigoare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare și anume: art. 10, 118-126 din Codul administrativ nr. 116/2018; art. 14 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional; pct. 15-35 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016; art. 52 lit. b) și art. 54 din Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; pct. 27 din Regulamentul privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2000; Planului Urbanistic General al orașului Orhei, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc nr. 10.43/2009; Studiului de fundamentare nr. 57/10-2023, elaborat de Î.M. „Orheiproiect”, semnat de proiectant atestat în domeniu; Avizului de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor nr. 13-11/173 din 21.12.2023 eliberat de Agenția de Mediu.

Recomandările părților interesate, referitoare la proiectul de decizie, pot fi prezentate/expediate arhitectului-șef al municipiului Orhei, dlui Oleg MAEVSCHI, până pe data de 28.06.2024 inclusiv, în următoarele modalități:

 • la adresa poștală a Primăriei: str. Vasile Mahu, nr. 160, mun. Orhei;
 • la adresa poștei electronice a Primăriei: primaria@orhei.md;
 • la nr. de telefon: 0-235-21-332.

Proiectul de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei Orhei www.orhei.md sau la sediul acesteia din str. Vasile Mahu, nr. 160.

Documente ataşate
pdf, 128 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 17.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 17.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului Primăriei municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat“. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 11.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la radierea bunului imobil’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la radierea bunului imobil și a dreptului de proprietate publică asupra lui în Registrul bunurilor imobile”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la examinarea dării de seamă a activității economico-financiare a Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei și a Consiliului de administrație pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 09.07.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor (antiderapantului) pentru anul 2024”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 08.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren“. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației „căsuței de vacanță” în „casă de locuit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 01.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la modificarea deciziei nr.5.12 din 05.06.2024”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei ”Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunului imobil’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil“. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 14.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la privire la schimbarea destinației „clădire de producere” în „construcție cu funcții comasate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 896

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 17 iulie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63362   Total ieri: 2733   Total azi: 310