Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Funcții vacante  »  Funcții vacante în APL
Funcții vacante în APL
Anunț
Publicat: 20.05.2020   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita activitatea în domeniul construcţiilor şi infrastructurii.

 

Informație

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului în cadrul Primăriei Orhei

pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal

care va exercita activitatea în domeniul construcțiilor și infrastructurii

 

 

Organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va exercita activitatea în domeniul construcțiilor și infrastructurii, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în  or. Orhei, str. V. Mahu, 160.

 

 Funcţia publică vacantă – specialist principal,      

        

 Conform fişei postului funcţia publică vacantă are următoarele sarcini de bază:

 

            1.Asigurarea elaborării și implementării planurilor de acțiuni locale privind dezvoltarea infrastructurii orașului și a sectoarelor ei prioritare, elaborării studiilor de fezabilitate pentru realizarea proiectelor investiționale și de dezvoltare durabilă locală, identificarea bunurilor și serviciilor de interes public pentru realizarea proiectelor de parteneriat public privat, asigurarea monitorizării și controlului realizării proiectelor ce țin de construcții, infrastructură și amenajare a teritoriului localității în care localitate este partener public;

            2.Asigurarea desfășurării lucrărilor și activităților ce țin de problemele amenajării teritoriului localității, asigurarea acțiunilor pentru buna funcționare a bunurilor orașului, a parcurilor, bazinelor acvatice, a spațiilor verzi și locurilor de distracție cu asigurarea administrării bunurilor din domeniul public și privat al orașului;

            3.Coordonarea desfășurării acțiunilor și lucrărilor de întreținere și amenajare a infrastructurii inclusiv a întreținerii drumurilor, cimitirelor, iluminarea străzilor și drumurilor publice, podurilor și instalarea semnelor rutiere cu asigurarea securității traficului rutier și pietonal;

            4.Asigurarea organizării și coordonării lucrărilor și activităților ce țin de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală inclusiv a edificiilor și instituțiilor din subordine, elaborarea programului de recepție a bunurilor și justificare a cheltuielilor necesare pentru asigurarea întreținerii lor;

 

Condiţiile de participare  la concurs:

Condiţii de bază -

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice -

 • studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcțiilor sau administrație publică;
 • experiența profesională minim 2 ani în domeniul de specialitate;

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

 

Modalitatea de depunere a actelor:  candidaţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante, depun actele personal sau prin reprezentant,  la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poştă.  La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a actelor este -  22.06.2020.

Concursul include proba scrisă şi interviul.

 

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu, se anexează.

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine la telefoanele: 235 32767; 235 22767. 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în pricesul decizional;
 • Legea cu privire la accesul la informare, nr.982-XIV din 11.05.2008;
 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996;
 • Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor în construcție;
 • Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;
 • Legea privind avertizorii de integritate nr.122 din 12.07.2018;
 • Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;

 

Documente ataşate
pdf, 2 MB


Alte Funcții vacante în APL

Publicat: 13.02.2024   
Proces verbal nr. 1 din 13.02.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.02.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Interviu pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Lista persoanelor admise la concursul pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2024   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de "mediator comunitar" care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limită de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 31.01.2024, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2023   
nr.2 din 05.12.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.8 Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2023   
nr.2 din 15.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.5 Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2023   
nr. 5 din 01.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2023   
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în domeniul arhitectură Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2023   
Proces verbal nr. 1 din 20.10.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2023   
Se convoacă ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, etapa I, pentru data de 12.10.2023, ora 11:00, sediul Primăriei municipiului Orhei, etaj II, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul arhitectură. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.8 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 29.09.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.07.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 30.08.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 28.07.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul asistență juridică, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 03.02.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.01.2023   
Proces verbal nr. 5 din 04.01.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal (evidență contabilă) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 169

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 12 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64540   Total ieri: 1858   Total azi: 1488