Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  REGULI DE COMPORTAMENT ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
REGULI DE COMPORTAMENT ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ
INUNDAŢIILE

Împotriva inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se asigure măsuri de prevenire şi de protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă.

 

1. În  cazul  când  inundaţia  va  surprinde  acasă:

 • dacă aveți timp luați următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră;
 • aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur-mobila de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă;
 • blocaţi ferestrele astfel încât ele sa nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
 • evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
 • încuiați uşile casei şi ferestrele după ce închideți apa, gazul şi instalațiile electrice;
 • nu stocați saci de nisip pe partea din afara pereților casei; mai bine permiteți apei de inundaţie să curgă liber prin fundație, sau dacă sunteţi sigur că veţi fi inundat procedaţi singur la inundarea fundaţiei;

 

Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel:

 • mutaţi obiectele care se pot mișca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor;
 • în cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în scoli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptați spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

 

2. În cazul în care organele de protecţie civilă ordonă evacuarea, respectaţi următoarele  reguli:

 • respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând cele din zonele periclitate;
 • înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;
 • scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;
 • la părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusă sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă;
 • după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

 

3. La reîntoarcerea  acasă  respectaţi  următoarele:

 • nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
 • nu atingeţi firele electrice;
 • nu consumaţi apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
 • consumaţi alimente numai după ce au fost curățate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare;
 • nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate;
 • acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
 • executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
 • sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimentare, medicamente.

Accesări: 790

Alte REGULI DE COMPORTAMENT ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ

Accesări: 746
Accesări: 798
Măsurile de protecţie. Citeşte mai mult...
Accesări: 886
REGULI DE COMPORTARE ŞI MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Citeşte mai mult...
Accesări: 1168
Măsuri de protecţie Citeşte mai mult...
Accesări: 865
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE ÎNZĂPEZIRE Citeşte mai mult...
Accesări: 1163
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE FURTUNĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 785
REGULI DE COMPORTARE IN CAZ DE CONTAMINARE CHIMICĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 641
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 1024
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CONTAMINARE BACTERIOLOGICĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 695
Măsuri de protecţie Citeşte mai mult...

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Sâmbătă, 22 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 65639   Total ieri: 4093   Total azi: 2587